Economy News at YouTube
Economy News at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

EN: Now the December edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs.

SW: Nu finns ekonominyheterna för december på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter i urval för företagare.

YouTube – The Channels  |  Kanalerna
RedovisningsHuset i Södertälje AB
Peter Berg

Don’t miss any future news – Subscribe to the YouTube channels!
Håll dig uppdaterad – Prenumerera på YouTube-kanalerna!
This article in Swedish describes the content  |  Den här artikeln beskriver innehållet.

Ekonominyheter december nu på YouTube (RedovisningsHusets hemsida)

EN: The movies are in Swedish, but I can produce similar videos for you in English if you get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact).


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev