Economy News at YouTube

Economy News at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

EN: Now the October edition of Economy News is out on YouTube! This is the fifth edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and advisers. Actually this edition covers three months – July, August and September!

YouTube – The Channels  |  Kanalerna

RedovisningsHuset i Södertälje AB

Peter Berg

SW: Nu finns ekonominyheterna för oktober på YouTube! Detta är femte utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för företagare och rådgivare. Faktum är att denna utgåva täcker hela tre månader – juli, augusti och september!
EN: The movies are in Swedish, and I can produce similar videos for you in English if you only get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

October 2018: News of the Month Part 1 – General  |  Månadens Nyheter del 1 – Allmänt

What’s up  |  Vad är på gång

 • The Government  |  Regeringen
  • EN: Investigations  |  Drafts for comments  |  Drafts for legislation comments  |  Propositions  |  Statements
  • SW: Utredningar  |  Remisser  | Lagrådsremisser  |  Propositioner  | Skrivelser
 • The Parliament  |  Riksdagen
  • EN: Decisions on legislation
  • SW: Beslut om lagstiftningar
 • Swedish Tax Agency (SKV)  |  Skatteverket
  • EN: Press releases  |  Positions  |  Guidelines
  • SW: Pressmeddelanden  |  Ställningstaganden  |  Vägledningar
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden
 • The Finance Inspection (FI)  |  Finansinspektionen
 • The Swedish Data Protection Authority  (DI)  |  Datainspektionen
 • The Council for Financial Reporting (RFR)  |  Rådet för finansiell rapportering
 • BAS-stakeholders Association  |  BAS-kontogruppen
 • Swedish Companies Registration Office  |  Bolagsverket
 • Swedish Pension Agency  |  Pensionsmyndigheten
 • EU
 • EFRAG
 • OECD
 • Industry News  |  Branschnytt

Top News: The Administrative Courts themselves are being examined  |  Toppnyhet: Förvaltningsrätterna själva granskas

October 2018: News of the Month Part 2 – Court Cases  |  Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall

Court Cases to get experienced by  |  Rättsfall att dra erfarenheter av

 • Public courts (accounting matters and more)  |  Allmänna domstolar (redovisning m.m.)
  • The Supreme Court  |  Högsta Domstolen
  • Courts of Appeal  |  Hovrätterna
 • General administrative courts (taxation matters and more)  |  Förvaltningsdomstolar (skatter m.m.)
  • The Supreme Administrative Court  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
  • Administrative Courts of Appeal  |  Kammarrätterna
  • Board of Tax Legislation  |  Skatterättsnämnden

Don’t miss any future news – Subscribe to the YouTube channels!  |  Håll dig uppdaterad – Prenumerera på YouTube-kanalerna!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.