The board's personal responsibilities and how to avoid them | Styrelsens personliga ansvar och hur du undviker dem
The board’s personal responsibilities and how to avoid them | Styrelsens personliga ansvar och hur du undviker dem (Bild: Pixabay)

EN: As a board member or CEO of a limited company you need to be aware of how to avoid personal responsibility if something goes wrong. I’ve created a new lecture in Swedish on this topic, with numerous illustrations by court cases.

SW: Som styrelseledamot eller VD för ett aktiebolag behöver du veta hur du undviker personligt ansvar om något går fel. Jag har tagit fram en ny föreläsning om styrelsens personliga ansvar, med talrika exemplifieringar från rättsfall.
Content | Innehåll

 • Capital shortage according to the Companies Act
  • Kapitalbrist enligt aktiebolagslagen
 • Representative responsibility for taxes
  • Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen
 • Accounting offences according to the Accounting Act
  • Bokföringsbrott enligt bokföringslagen
 • Responsibility according to the Anti Money-laundering Act
  • Ansvar enligt penningtvättslagen
 • Penalty according to the Register of Real Principal Act
  • Vite enligt lagen om registrering av verkliga huvudmän

Register today | Anmäl dig idag till Styrelsens personliga ansvar

 • Accountor Training Sweden
  • Webinar live May 16, 2019 or recorded
  • Webbinarium direktsänt 16 maj 2019 eller inspelat
 • In my own management | I egen regi
  • You got the group and the facilities, I have the lecture and the documentation
  • Du har gruppen och lokalen, jag har föreläsningen och dokumentationen

Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev