ESIC East Sweden Infra Cluster Ostlänken Östra handelskammaren

RedovisningsHuset i Södertälje AB have appointed me as the lecturer for a seminar arranged together with ESIC on October 5, 2017 (text in Swedish follows).

The topic is how to cooperate in different legal forms for local business, in order to grasp large assignments in the big Swedish infrastructure project Ostlänken (East Link).

I wrote about the invitation yesterday on the web site of RedovisningsHuset, We have a breakfast meeting with ESIC in Nyköping.

The East Link is a high speed double track railway scheduled for construction from 2019 to 2028. It’s a large project, comprising 154 km with 30 tunnels and 200 bridges, demanding 2,500 employees per year or totally 25,000 work years. The speed of the trains will be up to 320 km/h.

ESIC is a professional network based on the enterprises in the region, with partners from among others the municipalities of Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping and Linköping. ESIC has about 400 members today, among which RedovisningsHuset i Södertälje AB is one.

Our task with this breakfast seminar is to show different legal ways of cooperation between local companies, enabling them to get large assignments from the East Link project which they couldn’t get one-by-one. My task is to write the documentation and to give the breakfast seminar speech. It’s a challenging task which I look forward too!
In Swedish

RedovisningsHuset i Södertälje AB har anlitat mig som föreläsare vid ett frukostmöte arrangerat tillsammans med ESIC den 5 oktober 2017.

Ämnet är juridiska möjligheter för lokala företag att samverka så de kan ta uppdrag från det stora infrastrukturprojektet Ostlänken.

Jag skrev om inbjudan i går på RedovisningsHusets hemsida, Vi har frukostmöte med ESIC i Nyköping.

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg, planerad att anläggas under 2019 till 2028. Det är ett stort projekt, omfattande 154 km med 30 tunnlar och 200 broar som kräver 2 500 årsarbetare eller totalt 25,000 årsarbeten. Tågen kommer att nå hastigheter på upp till 320 km/h.

ESIC är ett professionellt nätverk för näringslivet i regionen, med partners från bl.a. kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. ESIC har cirka 400 medlemmar, varav RedovisningsHuset i Södertälje AB är en.

Vår uppgift vid frukostmötet är att visa olika juridiska vägar för samarbete mellan lokala företag, så de tillsammans kan få stora uppdrag från Ostlänken som de inte hade kunnat få var och en för sig. Min uppgift är att skriva dokumentationen och hålla själva föreläsningen.  Det är en spännande utmaning som jag ser fram emot!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.