Finansminister Elisabeth Svantesson har överlämnat regeringens vårändringsbudget och 2024 års ekonomiska vårproposition för 2025 till riksdagen.
Finansminister Elisabeth Svantesson på väg till riksdagen med vårändringsbudget 2024 och 2024 års ekonomiska vårproposition för 2025 Ekonominyheter del 1 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken (YouTube)
  2. Nytt från myndigheter (YouTube)
  3. Nytt om redovisning (YouTube)
  4. Nya rättsfall (YouTube)

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter i urval för företagandet från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 17 nya, pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner
– 13 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
– 1 ny lagrådsremiss (nya momsregler för små företag m.m.)
– 3 nya propositioner (hållbarhetsrapportering, vårändringsbudget, 2024 års ekonomiska vårproposition inför 2025)
– Vårens planerade propositioner
– 7 pågående testremisser inför höstens budgetproposition för 2025 sedan tidigare och ytterligare 8 nya testremisser
– 2 nya skrivelser från regeringen till riksdagen (kommittéberättelse 2023 och riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023)
– 1 ändrad förordning (Bolagsverkets brottsförebyggande arbete)
Riksdagen
– 5 propositioner inväntar riksdagsbeslut
– Beslutade tidpunkter: När de nya reglerna börjar och i några fall slutar att gälla under 2024, 2025 och 2026

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2  Nytt från myndigheter

Ekonominyheter i urval för företagandet från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Allmänna nyheter (kontroller av reseavdrag, däckfirmor, lönegarantin, påhittade inkomstuppgifter)
– Räntor på skattekontot och omräknade jämförelseräntor
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– Hushållsundersökning 2023: Fyra anledningar till att inte köpa krypto
Bolagsverket
– Större möjligheter i Bolagsverkets brottsförebyggande arbete
Pensionsmyndigheten

– Nyblivna pensionärer får 79 procent av lönen
– Genomsnittlig pensionsålder stiger kraftigt
– Den orange bloggen (inkomster som ökar din framtida pension)
Statistikmyndigheten SCB

– Inflationen (KPI med mera)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3  Nytt om redovisning

Ekonominyheter i urval för företagandet om redovisningsfrågor.

BFN Bokföringsnämnden
– Nya tidplaner för översynen av K-regler om årsredovisningar och årsbokslut
– Nytt om uppdateringen av vägledningen Bokföring
– Brevsvar till Ekobrottsmyndigheten om rätten att senarelägga bokföringen
– Sex pågående projekt, nuläge och tidplaner
1. K-regler om årsredovisningar (3 remisser)
2. K-regler om årsbokslut
3. Vägledningen Bokföring
4. Redovisning av kryptotillgångar
5. Redovisning av växande gröda
6. Redovisning av tilläggsskatt i K3
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Tips om nyhetsbevakning IFRS från EY
– IFRS 18 ny standard, ersätter IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Nämnden för svensk redovisningstillsyn

BAS-kontogruppen
– Bulletinen 1/2024
– Stödlitteraturen 2024 finns nu som e-böcker (Bokföringsboken, Bokslutsboken)
– Auktoriserade medlemmar i Srf konsulterna får tillgång till stödlitteraturen som e-böcker
– BAS förbereder stödlitteraturen i digital form till programvaruföretagen
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Wolters Kluwer Move On Ekonomipodd
– Eduhouse, Annica Kämpe samtalar med…
– Svenskt Näringsliv Skattefrågan, Sofia Bildstein-Hagberg samtalar med…
– Dagens Juridik DJPodden

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Ekonominyheter i urval för företagandet. Du får en genomgång av 8 aktuella rättsfall från våra högsta instanser på 20 minuter. Bara 2,5 minuter per fall, det blir en effektiv uppdatering!

HD – Högsta Domstolen
– Kontrollbalansräkning: Personligt betalningsansvar? Med yttrande från BFN om värdering av nettoförsäljningsvärde i varulager
HovR – Hovrätterna
– Skattebrott: Kan nollade momsdeklarationer ge anstånd?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Fåab, utomståenderegeln: Kvalificerade eller okvalificerade andelar för majoritetsägaren?
– Utgifter vid köp av dotterbolag: Avdrag för ingående moms vid köp av holdingbolag med eget dotterbolag?
– Samfälligheter och ekonomiska föreningar (6 domar): Momsplikt på uttaxeringar enligt andelstal och på medlemsinsatser?
– Skogsavdrag: Vad är ett rationaliseringsförvärv?
– Uttagsbeskattning: Beskattning av enskild näringsidkare för dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande?
– Investeringssparkonto: Är ränta på likvida medel skattepliktig?

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Här på ekonomibloggen consultjourney.com och på hemsidan redovisningshuset.se hittar du fördjupande artiklar. Jag förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

YouTubekanalen

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på min kanal och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev