Arkiv, illustrerar rättsfall om arkivforskning i Ekonominyheter november 2022 del 4
Arkiv (Bild Skuddermudder, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om arkivforskning

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 13 fall på 36 minuter!

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 11 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 2 lagrådsremisser och yttranden i väntan på proposition
– 6 nya propositioner (bl a budgetpropositionen för 2023, höjd skattereduktion för installation av solceller, höjda schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor med bil)

Riksdagen
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (kontroller av byggen och bilvårdsföretag, höjda räntor på skattekontot, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån, råd om ditt bolån)
– Pensionsmyndigheten (inkomstbasbelopp för 2023, kvarskatt för pensionärer)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation oktober 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 3/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023, remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv av redovisningsbyråer, framgångsrikt byråkoncept, att vara franchisetagare)

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 13 rättsfall på 36 minuter – effektivt förklarade på under 3 minuter per fall!

HovR Hovrätterna
– Bokföringsbrott
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Utomståenderegeln (lägre beskattning trots kort avbrott?)
KR Kammarrätterna
-Formlös resultatutjämning (får kostnader fördelas valfritt inom en koncern?)
– Brister i kassahanteringen
– Koncernredovisning med bostadsrättsföreningar?
– Garantiavsättning (schablonregeln och utredningsregeln, steg för steg)
– Företrädaransvar (4 mål)
– Arbetsgivaravgifter (3 mål, varav två om FoU-avdraget)

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen.

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

VI TACKAR FÖR DET FINA OMDÖMET!

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev