EN: Now June edition of Economy News is out on YouTube! This is the fourth edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for advisers and entrepreneurs.

YouTube – The Channels  |  Kanalerna

RedovisningsHuset i Södertälje AB

Peter Berg

SW: Nu finns ekonominyheterna för juni på YouTube! Detta är fjärde utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för rådgivare och företagare.
EN: The movies are in Swedish, and I can produce similar videos for you in English if you only get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

June 2018: News of the Month Part 1 – General  |  Månadens Nyheter del 1 – Allmänt

What’s up  |  Vad är på gång

 • The Government  |  Regeringen
  • EN: Investigations  |  Drafts for comments  |  Drafts for legislation comments  |  Propositions  |  Statements
  • SW: Utredningar  |  Remisser  | Lagrådsremisser  |  Propositioner  | Skrivelser
 • The Parliament  |  Riksdagen
  • EN: Decisions on legislation
  • SW: Beslut om lagstiftningar
 • Swedish Tax Agency (SKV)  |  Skatteverket
  • EN: Press releases  |  Positions  |  Guidelines
  • SW: Pressmeddelanden  |  Ställningstaganden  |  Vägledningar
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden
  • EN: Digital financial reporting  |  Review standards for mergers
  • SW: Digital inlämning av årsredovisningar  |  Översyn av vägledningar om fusion
 • BAS-stakeholders Association  |  BAS-kontogruppen
  • EN: New edition of Bulletinen
  • SW: Ny utgåva av Bulletinen
 • The Finance Inspection (FI)  |  Finansinspektionen
  • EN: Revaluation of impaired receivables (IFRS 9)
  • SW: Uppskrivning av värdeförsämrade fordringar (IFRS 9)
 • Swedish Companies Registration Office  |  Bolagsverket
  • EN: Development of digital financial reporting  |  Financial report examples
  • SW: Utveckling av digital inlämning av årsredovisningar  |  Exempel årsredovisningar
 • Swedish Pension Agency  |  Pensionsmyndigheten
 • EU
  • EN: 25 years of single market
  • SW: Inre marknaden 25 år
 • EFRAG
  •  EN: Recommendation IAS 19
  • SW: Rekommendation IAS 19
 •  OECD
  • EN: Report Going Digital in Sweden
  • SW: Rapport Digitaliseringen i Sverige
 • Industry News  |  Branschnytt
  • EN: New business structures of audit and accounting  |  Business cycle on top or not?
  • SW: Revisionsbranschen renodlar  |  Konjunkturtoppen passerad eller inte?

 

June 2018: News of the Month Part 2 – Court Cases  |  Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall

Court Cases to get experienced by  |  Rättsfall att dra erfarenheter av

 • Public courts (accounting matters and more)  |  Allmänna domstolar (redovisning m.m.)
  • The Supreme Court  |  Högsta Domstolen
  • Courts of Appeal  |  Hovrätterna
   • EN: Accounting offences
   • SW: Bokföringsbrott
 • General administrative courts (taxation matters and more)  |  Förvaltningsdomstolar (skatter m.m.)
  • The Supreme Administrative Court  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
   • EN: Outsider rule  |  Income distribution in trading company  |  VAT on leased staff
   • SW: Utomståenderegeln  |  Inkomstfördelning i kommanditbolag  |  Moms på personaluthyrning
  • Administrative Courts of Appeal  |  Kammarrätterna
   • EN: Real Estates: Reversing tax after gift  |  Personal responsibility for company debts  |  Benefits: Free car  |  Reversing untaxed reserves during break in business  |  Tax deduction for interest within company group
   • SW: Fastigheter: Återföring skogsavdrag  |  Företrädaransvar  |  Förmåner : Bilförmån  |  Återföring obeskattade reserver vid uppehåll i näringsverksamhet  |  Ränteavdrag för koncerninternt lån
  • Board of Tax Legislation  |  Skatterättsnämnden

Don’t miss any future news – Subscribe to the YouTube channels!  |  Håll dig uppdaterad – Prenumerera på YouTube-kanalerna!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.