Vesterlins - Fokus på fastighetsrättsliga uppdrag och utbildningar

March 4, 2019 I met the management for Vesterlins at their office in Stockholm for two company adapted lectures. I was booked for the topics The Board’s Personal Responsibilities and Analyzing Financial Reports. As it turned out the analyzing part cought a lot of interest and we spent most of the time discussing this area.

Vesterlins Experts on Real Estates

Vesterlins provides consultancy services and education on legal issues and valuation regarding real estates, with highly qualified and experienced specialists. At the moment they list 22 Experts in their staff.

They operate nationwide in Sweden, assisting municipalities, infrastructure projects and much more. Here you can see their impressive lists of Assignments and references as well as their large Education catalogue.
In Swedish

Den 4 mars 2019 träffade jag ledningen för Vesterlins i deras lokaler i Stockholm, för två företagsanpassade genomgångar. De hade bokat mig för ämnena Styrelsens personliga ansvar och Analysera årsredovisningar. Det visade sig att analysdelen skapade stort intresse så det mesta av diskussionerna kom att handla om deras nyckeltal.

Nyckeltal

Jag hade förberett genomgången utifrån Vesterlins egna senaste bokslutsrapporter, för att göra ämnet mer konkret för dem.

Jag använde den effektiva programmodulen Analys, som är inbyggd i programvarorna för bokslut från Wolters Kluwer (Bokslut och Capego Bokslut). Först lade jag in beloppen från deras senaste bokslutsrapporter i bokslutsprogrammet. Sedan valde jag ut relevanta nyckeltal för deras verksamhet och fick fram grafer i analysdelen. Därefter lade jag in graferna i min presentation och kompletterade med beskrivningar av nyckeltalen och mina kommentarer till dem.

Presentationen ledde till engagerade och livliga diskussioner med ledningen. Jag avslutade genomgången med att visa deras siffror inlagda i DuPont-modellen. Här ser man mycket pedagogiskt hur nyckeltalen hänger ihop, hur de påverkar varandra och hur de tillsammans bygger upp resultatet. Modellen visar ofta oväntade vägar till resultatförbättring.

Jag kan verkligen rekommendera dig som är redovisningskonsult att använda den här typen av verktyg i dina genomgångar med kunder. Det är betydligt mer engagerande än att gå igenom en traditionell årsredovisning!

Accountor Training har bokat ett webbinarium med mig i ämnet, så jag ska generalisera innehållet i en ny dokumentation (se BAS Nyckeltal den 7 november 2019). Jag återkommer om webbinariet.

Vesterlins Fokus på fastighetsrättsliga uppdrag och utbildningar

Vesterlins har ett erfaret team med fastighetsrättslig och ekonomisk kompetens för förvaltning och utveckling av land och vatten, i stad och på landsbyggd, för att citera deras egen beskrivning.

För närvarande har de 22 experter i personalen. Jurister, civilingenjörer, lantmätare, värderare och en teknologie doktor.

Vesterlins har uppdrag i hela Sverige, bland annat stora uppdrag inom infrastruktur. Här hittar du deras imponerade lista över Uppdrag med referenser. De tillhandahåller också kvalificerade utbildningar på fastighetsområdet. Här är deras omfattande Kurskatalog.

Vesterlins har byggt upp en imponerande verksamhet. Jag tackar för bokningen, det var ett nöje att få träffa er!

Boka företagsanpassat du också!

Företagsanpassad utbildning är ett effektivt sätt att upprätthålla och utveckla kompetensen på företaget. Du bestämmer var utbildningen ska hållas och tillhandahåller deltagare och lokal. Vi tillhandahåller föreläsare och dokumentation. Det bästa av allt är att du kan styra innehållet så det passar just era behov. Kan det bli bättre?

Boka genom Wolters Kluwer Scandinavia eller mig.

Underhåll också din kompetens med vårt breda utbud på nätet.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev