Economy News at YouTube | Ekonominyheter
Economy News at YouTube | Ekonominyheter (picture: Wikimedia Commons)

EN: The July edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. The movies are in Swedish, but I can produce similar videos for you in English if you get in touch with me (Contact)!

SW: Nu finns ekonominyheter juli på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter i urval för företagare. Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!
Content Economy News | Innehåll ekonominyheter

These videos are in Swedish, so I’ll describe the content in the Swedish language.

Nu finns ekonominyheter juli på YouTube – Två fria webbinarier!

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Skattebesluten fortsätter att komma från övergångsbudgeten och januariavtalet. Här får du en bra överblick över vad som beslutas och när besluten börjar gälla. Men det är inte allt, vi täcker också en rad andra områden. Räkna med att du blir fullt uppdaterad och det på mindre än 30 minuter!

 • Regeringen – Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner
 • Riksdagen – Beslut, ikraftträdanden
  • Moms på uthyrning av vårdpersonal – Ifrågasätts av riksdagen | Växa-stödet förlängt | Arbetsgivaravgifter för ungdomar sänkta | LAS-åldern höjs till 69 år
 • Skatteverket (SKV)
  • Hyr ut din bostad skattefritt | Deklarera bostadsförsäljningen direkt | Ställningstaganden och vägledningar | Schablon för skattefri förmån av sjukvårdsförsäkring | Generella kontroller
 • Datainspektionen (DI)
  • Nya granskningar
 • EFRAG
  • Internationella redovisningsregler på väg till EU och Sverige
 • Rådet för finansiell rapportering (RFR)
  • Årlig bevakning | Remissvar till IASB
 • Bokföringsnämnden (BFN)
  • Remiss uppdaterad vägledning “Fusioner”
 • Srf konsulterna
  • Uppdatering Srf U 8 om kortfristiga och långfristiga skulder
 • BAS-kontogruppen
  • Nytt nummer av Bulletinen
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
  • Dags för prisbasbeloppet 2020
 • Riksbanken
  • Reporäntan oförändrad – Kronan stärktes
 • EU
  • Handelsavtal med Mercosur, Vietnam, Japan

Del 2 – Rättsfall

Rättsfall i urval för dig företagare. Erfarenheterna hjälper dig att undvika fallgroparna. Vi berättar om de senaste rättsfallen. Allt detta får du på mindre än 30 minuter!

 • Återställande av försutten tid
  • Överklagande via post 1 dag före sista dagen underkändes
  • Överklagande via e-post 1 dag före sista dagen godkändes
 • Bokföringsbrott
  • Ingen årsredovisning avlämnad
 • Rättvisare skatteprocess
  • Rapport efter översyn
 • Fastigheter
  • Direktavdrag trots standardhöjning
 • Förmåner
  • Gräns för skattefritt friskvårdsbidrag
 • Handelsbolag
  • Avdrag vid avveckling nekades (justerad anskaffningsutgift, JAU)
 • Kapitalinkomster
  • Ingen kvittning mellan åren
 • Moms
  • Utlandskurser (Srf-målet)
  • Lokalanpassning
 • Uttagsbeskattning
  • Bortskänkt varulager vid avveckling
 • Skatterättsnämnden
  • Inget förhandsbesked för redan genomförda transaktioner
  • Maj och juni 2019
 • Specialdomstolar
  • Arbetsdomstolen juni 2019

YouTube  The Channels | Kanalerna

EN: Don’t miss any economy news – Subscribe to the YouTube channels and be the first to know when new videos are uploaded!

SW: Missa inga ekonominyheter – Prenumerera på YouTube-kanalerna och bli den förste att veta när nya filmer har lagts upp!

Sommaruppehåll för ekonominyheterna

Månadens Nyheter gör nu semesteruppehåll till i början av september.

Men RedovisningsHuset är tillbaka redan den 5 augusti, efter semesteruppehåll från 15 juli till 2 augusti.

Och jag jobbar hela sommaren med att förbereda utbildningar för hösten och vintern, så jag är nåbar (Contact | Kontakt).


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev