Bild på husbil illustrerar att regeringen föreslår slopad malus för husbilar. Det innebär normal fordonsskatt från första året, oavsett drivmedel.
Förslag om slopad malus för husbilar innebär normal fordonsskatt från första året, oavsett drivmedel (Bild Robert Blaszczak, pxhere.com, beskuren)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken (YouTube)
  2. Nytt från myndigheter (YouTube)
  3. Nytt om redovisning (YouTube)
  4. Nya rättsfall (YouTube)

Del 1 – Nytt från politiken

Ekonominyheter i urval för företagandet från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 16 pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner
– 15 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
– 15 nya, pågående och avslutade testremisser inför höstens budgetproposition
– 2 nya och 3 besvarade lagrådsremisser (gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, bolag och brott, förskott vid installation av grön teknik, förenklat årsbokslut samt räntefördelning, slopad malus för husbilar)
– 1 ny proposition (flexiblare tjänstepension)
– Vårens planerade propositioner
Riksdagen
– 2 nya beslut (vårändringsbudgeten för 2024, 2024 års ekonomiska vårproposition inför 2025)
– 1 proposition inväntar riksdagsbeslut (momsregler för småföretag, momssatser för virtuella arrangemang och för konst)
– Beslutade tidpunkter: När de nya reglerna börjar och i några fall slutar att gälla under 2024-2027

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2  Nytt från myndigheter

Ekonominyheter i urval för företagandet från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Allmänna nyheter (SKV skickar brev när någon flyttar in, första lägesbilden över befolkningen)
– Sänkta räntor på skattekontot från 1 juli 2024 och omräknade jämförelseräntor
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
Bolagsverket
Pensionsmyndigheten
– Den orange bloggen (“Fyra saker du kanske inte visste om din framtida pension”)
Statistikmyndigheten SCB

– Inflationen (KPI med mera)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3  Nytt om redovisning

Ekonominyheter i urval för företagandet om redovisningsfrågor.

BFN Bokföringsnämnden
– Ändringar i vägledningen Bokföring på remiss (etapp 1, arkiveringsreglerna)
– Kommer BFN att uppgå i Finansinspektionen? (förslag från Statskontoret)
– 6 pågående projekt, nuläge och tidplaner
1. K-regler om årsredovisningar (3 remisser)
2. K-regler om årsbokslut
3. Vägledningen Bokföring
4. Redovisning av kryptotillgångar
5. Redovisning av växande gröda
6. Redovisning av tilläggsskatt i K3
RFR Rådet för finansiell rapportering
Nämnden för svensk redovisningstillsyn
BAS-kontogruppen
– Bulletinen nr 2/2024
– SKR Årsuppdateringar Kommun-BAS 2025 och Region-Bas 2025
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
– RedR 10 Ny rekommendation om redovisning av ersättningsfonder
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC-podden Mellan debet och kredit
– Wolters Kluwer Move On Ekonomipodd
– Eduhouse, Annica Kämpe samtalar med…
– Svenskt Näringsliv Skattefrågan, Sofia Bildstein-Hagberg samtalar med…

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Ekonominyheter i urval för företagandet. Du får en genomgång av 4 aktuella rättsfall från våra högsta instanser på 17 minuter. Bara 4 minuter per fall. Det blir en effektiv uppdatering!

HD – Högsta Domstolen
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Inkomst av näringsverksamhet: Ränteavdrag (strider de riktade avdragsbegränsningarna mot EU-rätten?)
– Inkomst av näringsverksamhet: Elstöd (näringsbidrag, skatteplikt?)
– Inkomst av tjänst: Kostförmån vid egen tillagning?
– Moms: Momssats för digital övningsplattform?

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Här på ekonomibloggen consultjourney.com hittar du fördjupande artiklar, med förklaringar och länkar till officiella källor.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev