Litecoin, Bitcoin, ethereum, illustrerar kryptotillgångar som är ämnet för ett av rättsfallen i Månadens Nyheter del 4.
Kryptotillgångar är ämnet för ett av rättsfallen i del 4 Nya rättsfall (Bild maxpixel.net, har beskurits)

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

Månadens Nyheter firar femårsjubileum sedan premiären i mars 2018. Uthållig nyhetsrapportering till din tjänst!

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 23 nya, pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner (bl a de omfattande betänkandena SOU 2023:34 ”Bolag och brott” på 545 sidor och SOU 2023:30 ”Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” på 580 sidor, ”en stor strukturreform om förslagen genomförs”)
– 27 nya, pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner (bl a det omfattande slutbetänkandet SOU 2023:35 ”Nya regler om hållbarhetsredovisning” på 521 sidor)
– 1 ramavtal (möjlighet att behålla socialförsäkringsskyddet i arbetsgivarens land vid arbete inom EU/EES)

Riksdagen
– 2 nya beslut (vårändringsbudget för 2023, vårpropositionen inför budgeten 2024)
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

DEL 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Inkomster från sommaruthyrningen rapporteras till Skatteverket
– 5,4 miljarder har betalats ut i elstöd till företag
– Systematik och terminologi i ML jämfört med GML
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
– Många har svårt att förstå grundläggande ekonomi
– Fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag
– LEI-koder även för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– 6 av 10 incidenter orsakas av den mänskliga faktorn
– Sanktionsavgifter för Spotify och Bonnier
– Föreläggande att sluta använda Google Analytics
Bolagsverket
– Nu ska stora företag tala om vilka betalningstider de har
Pensionsmyndigheten
– Sommarjobbet ger 176 kr i pension per månad livet ut
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remiss med nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen

– Bulletinen 2/2023
– SKR: Kommun-Bas och Region-Bas 2024
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt
–  Byråförvärv

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Fyra aktuella fall från högsta instanserna på temat bokföringsbrott. Effektivt förklarade på 14 minuter, bara 3,5 minuter per fall!

HD – Högsta Domstolen
– Promessas bokföring: Samma eller olika bokföringsbrott?
HovR – Hovrätterna
– Sena årsredovisningar: Bokföringsbrott av normalgraden eller grovt bokföringsbrott?
– Bokföringsskyldighet för handel med kläder?
– Bokföringsskyldighet för handel med bitcoin?

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev