Bild på bil som laddar el, illustrerar att den skattefria förmånen av fri laddel på arbetsplatsen har kommit ett steg närmare lagstiftning
Laddning av elbil (Bild pixnio.com, har beskurits), ett av många ämnen för ny lagstiftning

Nu finns månadens ekonominyheter på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje. Du blir fullt uppdaterad i fyra korta filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 7 fall på 22 minuter!

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 14 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 2 nya propositioner (höjd moms på reparationer, ny momslag)

Riksdagen
– 2 nya beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– 1 väntande beslut (förhindra kringgående av regler om förvärvstillstånd)

Del 1 NYTT FRÅN POLITIKEN

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (egenavgifter och karensdagar 2023, tidplan deklarationer 2023, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (störst risk för betalningsproblem hos snabblåneföretag)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (nya bestämmelser för gränsöverskridande rörlighet inom EU)
– Pensionsmyndigheten (ändrade skatteregler 2023, lönar sig ännu mer att jobba längre)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation dec 2022, kommunala skattesatser 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

DEL 2 NYTT FRÅN MYNDIGHETER

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (ISSB ny organisation för globala standarder för hållbarhetsredovisning)
– BAS-kontogruppen (ny artikel på hemsidan från Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 ute nu)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)

DEL 3 NYTT OM REDOVISNING

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 22 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Makesamtycke för fastighetsöverlåtelse
HovR Hovrätterna
– Skadestånd mellan kompanjoner
– Kontrollbalansräkning
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Näringsbetingade andelar och kapitalförlust på fordran
KR Kammarrätterna
– Uppskov efter bostadsförsäljning
– Generella ränteavdragsbegränsningar (missad N9, 2 rättsfall)

DEL 4 NYA RÄTTSFALL

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen.

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

VI TACKAR FÖR DET FINA OMDÖMET!

YouTubekanalerna

Missa inga ekonominyheter. Prenumerera på kanalerna och bli den förste att få reda på när nya filmer läggs upp!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev