Peter Berg at the AIT

Peter Berg at the AIT (Photo © Peter Berg, picture taken by Roy Andersson)

EN: I had the pleasure to give my second pro bono guest lecture at Asian Institute of Technology (AIT) on April 20, 2018. The subject was, like last time, Working After Graduation – Economy for Non-Economists.

SW: Jag hade glädjen att hålla min andra gästföreläsning pro bono hos Asian Institute of Technology (AIT) den 20 april 2018. Ämnet var liksom förra gången Från examen till arbete – Ekonomi för icke-ekonomer.
The Lecture  |  Föreläsningen

Guest lecture at the AIT 2017

Guest lecture at the AIT 2017 (photo by Roy Andersson, © Peter Berg)

EN: This was the last lecture for the students before their final exam and, soon, graduation. The aim was to prepare them for the big step from a studying life to the first work, and help them to grasp the economy environment as employed.

The AIT is specialized in international education, so the students came from countries such as Vietnam, Nepal and Sri Lanka – but not Thailand this year! When I asked if there were any students from Sri Lanka in the group half of them raised their hands with wide smiles.

New for this year was that there would be one or two questions from my lecture on the final exam. I hope I chose the questions and answer alternatives wisely, I would like everyone of them to make it!

This was my second experience of the AIT. First time I gave a guest lecture here was on March 17, 2017 (AIT Lecture). After both lectures I’ve got new contacts with students on Facebook and LinkedIn, enabling me to follow their further adventures!

SW: Detta var sista föreläsningen för studenterna före deras slutprov och, snart, examen. Målet var att förbereda dem för det stora steget från ett studerande liv till det första jobbet, och att hjälpa dem förstå den ekonomiska miljön såsom anställda.

AIT har specialiserat sig på internationell utbildning, så studenterna kom från länder som Vietnam, Nepal och Sri Lanka – men inte Thailand i år! När jag frågade om det fanns några studenter från Sri Lanka i gruppen räckte hälften av dem upp sina händer med breda leenden.

Nytt för i år var att slutprovet skulle ta upp en eller två frågor från min föreläsning. Jag hoppas jag valde frågorna och svarsalternativen klokt. Jag vill ju att alla ska klara sig!

Det här var min andra erfarenhet av AIT. Första gången jag höll en gästföreläsning här var den 17 mars 2017 (AIT Lecture). Efter båda föreläsningarna har jag fått nya kontakter med studenter på Facebook och LinkedIn och kunnat följa deras fortsatta äventyr!

The University  |  Universitetet

The international approach of the AIT is enhanced by their logo

The international approach of the AIT is enhanced by their logo

EN: To come to the AIT from central Bangkok is to enter an oasis. It’s quiet, apart from the bird songs, and there are a lot of green areas and water surrounding the many low-rise buildings.

I take the liberty to quote the AIT’s own description.

“The Asian Institute of Technology promotes technological change and sustainable development in the Asian-Pacific region through higher education, research and outreach. Established in Bangkok in 1959, AIT has become a leading regional postgraduate institution and is actively working with public and private sector partners throughout the region and with some of the top universities in the world.

Recognized for its multinational, multicultural ethos, the Institute operates as a self-contained international community at its campus located 40 km (25 miles) north of downtown Bangkok, Thailand.”

2016 the AIT was awarded with the gold medal in Thai Research Fund (TRF) Ratings, for bagging the most perfect scores (seven scores of ‘5’ each) among all universities in Thailand.

I hope to came back to this soothing and in the same time energizing environment again in the future!

SW: Att komma till AIT från centrala Bangkok är som att träda in i en oas. Det är tyst, frånsett fågelsången, och många grönytor och vattendrag omger de många låghusen.

Jag tar mig friheten att citera AIT:s egen beskrivning (fritt översatt).

“The Asian Institute of Technology stödjer teknologisk förändring och hållbar utveckling i Asien-Stilla havsområdet genom högre utbildning, forskning och uppsökande verksamhet. AIT grundades i Bangkok 1959 och har blivit en ledande regional institution för doktorander. AIT arbetar aktivt med offentliga och privata partners i hela regionen och med några av de världsledande universiteten.

Erkänt för sin internationella och mångkulturella livssyn verkar institutet som en fristående internationell gemenskap på sitt campus 4 mil norr om centrala Bangkok i Thailand. “

2016 belönades AIT med guldmedaljen från Thai Research Fund (TRF) Ratings, för att ha säkrat högsta poäng (5 poäng i sju kategorier) av alla universitet i Thailand.

Jag hoppas få återvända fler gånger till denna rogivande och samtidigt energigivande miljö i framtiden.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.