Benefit of free car | Bilförmåner 2019
Benefit of free car | Bilförmåner 2019 (Photo: Flickr)

EN: I’ve prepared a webinar on 2019 Swedish tax regulations for benefits of free car (bilförmåner), in Swedish for Accountor Training Sweden. The webinar is broadcasted live on May 16, 2019. It’s also recorded and edited for future views by all the subscribers. This particular webinar is also free for all to watch, you only need to Register first. Since the topic is Swedish regulations the rest of this post will be in Swedish.

SW: Jag har förberett ett webbinarium om bilförmåner 2019 för Accountor Training Sverige. Webbinariet hålls på svenska och direktsänds den 16 maj 2019. Det spelas också in och redigeras, så att abonnenter kan se webbinariet när som helst efter sändningen. Just detta webbinarium är fritt för alla att se. Du behöver bara Registrera dig först.
Innehåll Bilförmåner 2019

Reglerna om beräkning av bilförmånsvärden ändrades i ett par omgångar under 2018. 2019 blir första hela kalenderåret med alla de nya reglerna.

Här får du en komplett genomgång av vad som gäller 2019, både gammalt och nytt. Det är mycket att hålla reda på så även du som är van vid att hantera bilförmåner kan ha nytta av denna uppfräschning!

 1. De nya reglerna
  • Vägen dit
  • Innebörden
 2. Skattepliktig bilförmån
  • Definition
  • Vad är en bil?
  • Vad är ringa omfattning?
 3. Schablonberäknad bilförmån
  • Beräkningskomponenter
  • Basbeloppsrelaterad del
  • Ränterelaterad del
  • Prisrelaterad del
  • Nybilspris
  • Modellkod
  • Extrautrustning
  • Sexårsbilar
  • Miljöbilar
  • Byte av förmånsbil
  • Omfattande tjänstekörning
  • Nedsättning av förmånsvärdet
  • Betalning för bilförmånen
  • Löneväxling
  • Bilförmån bara del av år
  • Avställd bil
  • 13 månader
  • Justering av förmånsvärdet
  • Avräkningsordning
 4. Drivmedelsförmån
  • Beräkning
  • Utgångspunkter
  • Omvänd bevisbörda
  • Hantering
 5. Trängselskatt och infrastrukturavgifter
 6. Arbetsgivaren – AGI
 7. Förmånshavaren
  • Reseavdrag per mil
  • Reseavdrag för utgifter
 8. Bevisfrågor om bilförmån
 9. Rättsfall
  • Inga körjournaler
  • Brister i körjournal
  • Reseavdrag med verkliga kostnader

Welcome | Välkommen

EN: Welcome to watch the webinar! | SW: Välkommen att se webbinariet!

Sign Up  |  Anmäl dig


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev