Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

November 8, 2017 I held a staff lecture on the linkage between accounting and taxation in K2 och K3, the Swedish standards for smaller and larger entities (text in Swedish follows further below), at Wolters Kluwers beautifully located office in Gothenburg.
I was proud to be invited as the lecturer for a full day with Wolters Kluwers experts in accounting, tax, VAT, auditing, financial reporting software, consolidated accounts software, tax software, legal documents software and so on. These were the people I usually asked for expert opinions but here I was, for one day their teacher, and they were actually listening! Not only that, the day was filled with smart questions and discussions, as we intentionally had left the programme open for improvisations.

I had prepared a documentation which started with an orientation of the chain of accounting standards setting globally, regionally in the EU, and nationally in Sweden. After that I systematically took us through the income statement, discussing line for line where we had connections between accounting, income tax and VAT or not. It was an appreciated approach, although it soon came clear that we needed to walk back and forth many times instead of being systematic.  Something to think about for future lectures on the subject, as we already have discussed whether to make this topic a part of the ordinary seminar program.

The participants were perfect for the occasion, since several of the discussions immediately could be converted to planned or even executed software changes.

This was the second time I had the honor to be standing in front of the Wolters Kluwer staff. Last time it happened was on October 4, 2016 (Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg). I hope there will be more opportunities in the future!

Her you’ll find more of my lectures.

 

In Swedish

Den 8 november 2017 höll jag en personalutbildning om sambandet redovisning-beskattning i K2 och K3, i Wolters Kluwers  vackert belägna kontor i Göteborg.

Jag var stolt över att bli inbjuden som föreläsare för en heldag med Wolters Kluwers experter i redovisning, skatt, moms, revision, bokslutsprogram, koncernredovisningsprogram, skatteprogram, dokumentprogram och så vidare. Detta var de människor jag vanligen vände mig till för att få expertråd men här var jag, för en dag deras lärare, och de lyssnade faktiskt! Inte bara det, dagen fylldes med kluriga frågor och diskussioner, eftersom vi medvetet hade lämnat programmet öppet för improvisationer.

Jag hade förberett ett material som började med en orientering om kedjan för regelutveckling för redovisning globalt, regionalt inom EU och nationellt i Sverige. Efter det gick jag systematiskt igenom resultaträkningen och diskuterade rad för rad hur sambandet (eller frånvaron av det) såg ut mellan redovisning, inkomstbeskattning och moms. Det var en uppskattad ansats, även om det snart stod klart att vi många gånger behövde gå på tvären i stället för att vara systematiska. Något att tänka på för framtida föreläsningar i ämnet, eftersom vi redan har talat om att kanske göra den här föreläsningen till ett ordinarie inslag i seminarieprogrammet.

Deltagarna var verkligen de rätta för dagen, eftersom flera av diskussionerna omedelbart kunde omsättas till planerade eller till och med verkställda programändringar.

Det här var andra gången jag hade äran att stå framför personalen hos Wolters Kluwer. Senast det hände var den 4 oktober 2016 (Teaching for Wolters Kluwer Staff in Gothenburg). Jag hoppas det kommer fler tillfällen i framtiden!

Här hittar du fler av mina föreläsningar.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.