Barnteckningar - Annorlunda mötesrum hos Hemsö Fastighets AB
Barnteckningar – Annorlunda mötesrum hos Hemsö Fastighets AB (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 21 januari 2020 hade jag en företagsanpassad utbildning för Wolters Kluwer Scandinavia hos Hemsö Fastighets AB.

  • For English summary see the end of this post

Hemsö Fastighets AB driver en omfattande verksamhet, med många bolag, och har väl specificerade krav på hur utformningen av årsredovisningarna behöver anpassas till deras gemensamma profil. Därför hade företaget redan i november 2019 en förberedande genomgång på distans med Wolters Kluwer om hur man bygger mallar i programmet Bokslut. Sedan arbetade de intensivt med att bygga mallarna i programmet. Därefter fick jag i förra veckan nöjet att komma till dem på huvudkontoret i Stockholm, för en genomgång av arbetsflödet i programmet.

Hemsö är ledande inom samhällsfastigheter

Så här presenterar Hemsö sig på sin hemsida.

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende

Hemsö är en stor doldis i fastighetsbranschen, även om de är mycket transparenta och har en föredömligt omfattande avdelning Om oss på sin hemsida. I dagsläget förvaltar de 364 samhällsfastigheter värda drygt 53 miljarder kronor. 67 % av innehavet finns i Sverige, men Hemsö har också samhällsfastigheter i Finland och Tyskland.

Under mitt besök fick jag verksamheterna i deras fastigheter beskrivet som att det täcker “från födseln till döden”. Det är ett imponerande spann.

Hemsö har noterade obligationer på Nasdaq Stockholm och har som första bolag i Norden emitterat Hållbara obligationer. Begreppet inkluderar förutom miljön även investeringar och sociala hållbarhetsaspekter.

Hemsö ägs till 85 % av Tredje AP-fonden och 15 % av AB Sagax.

Wolters Kluwer Bokslut

Deltagarna var erfarna ekonomer, men programvaran Bokslut var relativt ny för dem. Eftersom det var en företagsanpassad utbildning kunde vi lägga fokus på frågeställningar och behov hos just Hemsö. De upprättar årsredovisningarna och koncernredovisningen enligt IFRS med RFR 1 och 2.

När en organisation ska hantera många bolag är det viktigt att kunna arbeta effektivt. Bokslut innehåller omfattande möjligheter för just detta, med bra mallar som utgångspunkt men och också flera alternativ för att dokumentera arbetet, möjlighet att infoga externa dokument i bokslutsfilerna, olika tekniker för att anpassa texter och uppställningar, samt möjlighet att skapa mallar så att anpassningarna kan återanvändas i andra företag. På så sätt kan årsredovisningarna bli både ändamålsenliga och enhetliga, något som är avgörande i en stor organisation som Hemsö.

För mig var det extra intressant att träffa Hemsö för att genomföra denna utbildning, eftersom jag har kommit att arbeta mycket med fastighetsfrågor inom redovisning och beskattning (se Nätbutiken om mina böcker, artiklar och utbildningar). Jag tackar Hemsö för en intressant och trevlig dag!

Barnteckningar - Annorlunda mötesrum hos Hemsö Fastighets AB
Barnteckningar hos Hemsö Fastighets AB (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Omdöme efter utbildningen:

“… Vill också tacka dig så mycket för utbildningen, alla var mycket nöjda med hur du genomförde den och uppskattade ditt lugn, ditt inlyssnande sätt samt dina djupa kunskaper inom redovisning.”


Summary in English

I’m frequently booked by Wolters Kluwer Scandinavia for company adapted lectures as well as training in their softwares for financial reports. These assignments brings me to many parts of Sweden and to various organisations working under different conditions. All this is very developing and stimulating. This time I was at the Hemsö headquarter in Stockholm leading a training with experienced economics in a local software from Wolters Kluwer for financial reports (programvaran “Bokslut”).


Utbildningar

Ämnen som jag täcker här i bloggen håller jag också utbildningar och webbinarier om, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter