Annual Report Årsredovisning Årsredovisningslagen Annual Account Act

Sweden has an in many parts new annual accounts act in force since January 1, 2016. It’s an extensive update to a new EU accounting directive. I’ve now prepared the documentation for lectures on the subject autumn 2016.

I’ll continue in Swedish since the documentation is in that language.


Ny årsredovisningslag 2016

Årsredovisningslagen (ÅRL) har genomgått en omfattande uppdatering för anpassningar till EU:s redovisningsdirektiv. De nya reglerna gäller för räkenskapsår med början 2016-01-01 och senare.

I kombination med att uppdateringar av K-reglerna pågår för fullt är det nu viktigare än någonsin att du använder rätt version av såväl lagstiftning som K-regler när du upprättar årsredovisningar för olika räkenskapsår. Det ingår självklart i föreläsningen.

Jag har nu färdigställt dokumentationen för höstens föreläsningar. Materialet bygger på material jag arbetat med för RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se), men det kommer också att användas vid föreläsningar för Wolters Kluwer under rubriken Nya årsredovisningslagen.

Klicka på länken och anmäl dig till en mycket givande heldag. Som medlem i Srf och FAR får du också tillgodoräkna dig aktualitetstimmar från dagen.

Innehållet i föreläsningen om Nya årsredovisningslagen passar utmärkt i kombination med föreläsning om K-regler.

Ytterligare lagändringar

ÅRL har redan ändrats två gångar till, båda gångerna med verkan från 2016-07-01. Dessa ändringar har dock ingen väsentlig påverkan på upprättandet av årsredovisningar. Den ena lagändringen är följdändringar från en reform för att förbättra möjligheter till att bedriva kooperativt företagande. Den andra lagändringen är en följd av anpassningar till EU:s direktiv om elektronisk identifiering.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures