K-regler K-standards

Standards for annual accounts and annual reports by Swedish entities are issued by the government authority The Swedish Accounting Standards Board (BFN). I’ve now prepared the documentation for lectures on the rapid development of the standards autumn 2016.

I’ll continue in Swedish since the documentation is in that language.


K-regler 2016

Hela fem vägledningar har remitterats. Vi har nog aldrig förr haft så mycket på gång samtidigt, särskilt inte med tanke på hur omfattande flera av regelverken är.

Den omfattande uppdateringen av årsredovisningslagen 2016-01-01 är en viktig anledning till uppdateringarna av alla fem vägledningarna, med även andra stora förändringar är på gång.

  • Vi har två gamla K2 ÅR som gäller årsredovisningar i mindre aktiebolag respektive mindre ekonomiska föreningar
    • De blir en ny K2 ÅR som gäller alla verksamhetsformer och som är helt omstrukturerad beträffande allmänna råd och kommentarer
  • Vi har en gammal K3 som uppdateras till en ny
  • Vi har två gamla vägledningar om fusioner som uppdateras enligt nya årsredovisningslagen m.fl. förändringar
    • De hänger ihop med K2 ÅR och K3 genom hänvisningar
  • Vi har slutligen ett utkast till K2 ÅB som, när det har fastställts, medför att i princip alla bokföringspliktiga verksamheter är inne i K-regelsystemet

I kombination med att årsredovisningslagen nyligen har uppdaterats är det nu viktigare än någonsin att du använder rätt version av såväl lagstiftning som K-regler när du upprättar årsredovisningar för olika räkenskapsår. Det ingår självklart i genomgången.

Jag har nu färdigställt dokumentationen för höstens föreläsningar. Materialet bygger på material jag arbetat med för RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se), men det kommer också att användas vid föreläsningar på flera håll.

Du är välkommen att kontakta mig för bokning av gruppföreläsning, se sidan Contact.

Innehållet i föreläsningen om K-regler passar utmärkt i kombination med föreläsning om Nya årsredovisningslagen.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures