computer lab lecture annual accounts K3 wolters kluwer bokslut

The documentation for software lecture on Annual Accounts According to K3 is updated. K3 is the Swedish standard for larger enterprises. (Swedish text follows further below)

I got the assignment from Wolters Kluwer to update their documentation due to the extensive changes of the Annual Accounts Act 2016 (Lecture on Annual Accounts Act) and the following equally extensive changes of the K-standards (Lecture on K-standards).

This documentation is different since it’s aiming on training in the use of Wolters Kluwer software for annual accounts. It will be used in web seminars and in computer lab educations.

As the lecture and the software is in Swedish I’ll change language below.


Programutbildning Bokslut K3

Dokumentationen för programutbildningen Bokslut – Inriktning mot K3 har uppdaterats.

Jag fick uppdraget från Wolters Kluwer att uppdatera deras dokumentation med hänsyn till de stora förändringarna i årsredovisningslagen 2016 (Lecture on Annual Accounts Act) och följdändringarna i K-reglerna (Lecture on K-standards).

Dokumentation är annorlunda jämfört med de föreläsningsmaterial jag själv producerar, eftersom denna är underlag för utbildning i programvaran Bokslut från Wolters Kluwer. Den kommer att användas i webb-utbildningar och i datorsalar.

Kommande utbildningar

Exempel på utbildningar som bokas via Wolters Kluwer:

Välkommen att boka din utbildning, följ någon av länkarna ovan 🙂

Tidigare utbildningar

Exempel på genomförda liknande föreläsningar för Wolters Kluwer 2015:


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures