EN: Last Monday October 19 I had the pleasure of meeting a group of economists at HeidelbergCement in Liljeholmen, Stockholm.

HeidelbergCement is one of the world’s largest manufacturers of building materials and employs some 45,500 people in more than 40 countries. I met their economists who are working with the subsidiaries in Sweden and Norway. Swedish subsidiaries are companies as Abetong, Betongindustri, Cementa and Jehander, well known to many Swedes. Within ASEAN they have subsidiaries in Indonesia, Malaysia and Singapore.

HeidelbergCement ordered from Wolters Kluwer an introduction to and training in the software Bokslut, for the financial statements they produce for a large number of companies in the group every year. They also needed a technique for implementing their German chart of accounts into the Swedish reporting structure.

I’m proud to be hired by Wolters Kluwer as the teacher of the day at HeidelbergCement and thanks both parties for an interesting experience!


HeidelbergCement worldwide

HeidelbergCement Sweden

HeidelbergCement Norway


SW: I måndags den 19 oktober hade jag nöjet att träffa en grupp ekonomer hos HeidelbergCement i Liljeholmen, Stockholm.

HeidelbergCement är en av världens största producenter av byggmaterial, med cirka 45 500 anställda i fler än 40 länder. Jag träffade deras ekonomer som arbetar med dotterföretagen i Sverige och Norge. Svenska dotterbolag är företag som Abetong, Betongindustri, Cementa och Jehander, välkända för många svenskar. Inom ASEAN finns dotterbolag i Indonesien, Malaysia och Singapore.

HeidelbergCement beställde av Wolters Kluwer en introduktion och träning i programvaran Bokslut, för att upprätta årsredovisningarna de producerar i stort antal för företagen i gruppen varje år. De behövde också ett tillvägagångssätt för att få in den tyska kontoplanen i den svenska rapportstrukturen.

Jag är stolt över att Wolters Kluwer anlitade mig som lärare för dagen hos HeidelbergCement och tackar båda parterna för en intressant erfarenhet!