EN: Last Wednesday and Thursday, October 14-15, I gave a two-days lecture on how to prepare financial statements and annual reports in a small and medium sized enterprise (SME), according to the Swedish simplified regulations for that category (K2).

We met at World Trade Centre, in Stockholm. The location in the very centre of Stockholm was appreciated by the participants, not least because several of them had travelled far.

The theory was mixed with practice in a computer lab, meaning that every participant had an own computer with pre-installed software from the organizer Wolters Kluwer, for financial statements.

Interested? Sign up for the next occasion in Stockholm, November 17-18, 2015. There are still a few seats available!


Wolters Kluwer utbildning: Bokslut introduktion, Teori & Praktik

Wolters Kluwer programvara: Bokslut


SW: Förra onsdagen och torsdagen, 14-15 oktober, höll jag en tvådagarskurs om upprättande av bokslut och årsredovisning i ett mindre företag enligt reglerna för K2.

Vi träffades i World Trade Center, Stockholm. Den mycket centrala lokaliseringen i Stockholm uppskattades av deltagarna, inte minst eftersom många av dem hade rest långt.

Teori blandades med praktik i en datorsal, där varje deltagare hade tillgång till egen dator med förinstallerad programvara för bokslut från arrangören Wolters Kluwer.

Intresserad? Anmäl dig till nästa kursomgång i Stockholm, den 17-18 november 2015. Det finns några få platser kvar!