EN: Today I carried through my first lecture of the fall 2015, the software education “Introduction to Final Accounts” in a computer lab at World Trade Centre in Stockholm.  It was also the first lecture arranged by Wolters Kluwer Sweden after their change of trademark from Norstedts Juridik. Let’s hope for kind evaluations from the participants now 🙂


Bokslut Introduktion (Introduction to Final Accounts)


SW: Idag genomförde jag min första föreläsning för hösten 2015, programvaruutbildningen “Bokslut Introduktion” i en datorsal i World Trade Centre i Stockholm. Det var också den första föreläsningen i Wolters Kluwer Sveriges regi efter deras varumärkesbyte från Norstedts Juridik. Låt oss nu hoppas på bra utvärderingar från deltagarna 🙂