Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat ändringar av K2 Årsredovisning i mindre företag, bland annat med följdändringar för det nya tillfälliga allmänna rådet med vägledning om hur bostadsrättsföreningar (BRF) ska upprätta årsredovisningar för 2023 och 2024.
Ändringar av K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) till följd av nytt allmänt råd om bostadsrättsföreningar och ny momslag (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se, © BFN)

Den 19 december 2023 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) ändringar i BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2), K2 ÅR.

Ändringarna beror dels på att ett nytt allmänt råd med vägledning om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF) publicerades samma dag, dels på redaktionella ändringar med anledning av den nya momslagen 1 juli 2023.

Den totala översynen av K2 ÅR pågår fortfarande

Remiss 2023-03-08: De nu publicerade ändringarna av K2 ÅR har inget att göra med den pågående totala översynen av regelverket. Den översynen kommer nämligen att resultera i betydligt fler ändringar och planen från BFN är att publicera nya K2 ÅR under 2024.

Remissen innehåller förslag från BFN att BRF obligatoriskt ska tillämpa K3. Därför var allt om BRF struket i förslaget till ny K2 ÅR. Den ändringen är dock alltså inte beslutad ännu utan BFN återkommer under 2024. Här ingår också förslaget att övriga företag med byggnad som huvudsaklig tillgång obligatoriskt ska tillämpa K3. Det är därmed inte heller beslutat ännu.

Nya regler för BRF

Sedan 1 januari 2023 gäller nya regler i årsredovisningslagen för årsredovisningar i BRF, som förutsätter kompletterande normgivning från BFN. Första steget i den kompletterande normgivningen har nu kommit i och med att BFN publicerade ett tillfälligt allmänt råd med vägledning den 19 december 2023 (BFNAR 2023:1). Jag har beskrivit innehållet i den nya vägledningen här.

Kapitel 1 – Tillämpning: I avsnittet Tillämpning av detta allmänna råd har 1.6 K2 ÅR fått ett nytt andra stycke, som säger att en BRF som tillämpar K2 ÅR också ska tillämpa BFNAR 2023:1. Motsvarande tillägg har gjorts i K3, att en BRF som tillämpar K3 också ska tillämpa BFNAR 2023:1.

Kommentaren till 1.6 K2 ÅR har också fått ett nytt andra stycke som förklarar kopplingen mellan K2 ÅR och den nya vägledningen BFNAR 2023:1. I det nya andra stycket framgår också att den nya vägledningen beskriver vilka ytterligare nyckeltal och upplysningar en BRF ska lämna, och att det är obligatoriskt för BRF att upprätta kassaflödesanalys.

Ny momslag

Den 1 juli 2023 ersattes den gamla momslagen (1994:200, GML) av en ny momslag (ML), Mervärdesskattelagen (2023:200). Det medför ändringar på tre punkter i K2 ÅR. Ändringarna är av redaktionell karaktär, alltså inga ändringar i sak.

Kapitel 6 – Rörelseintäkter: SFS-numret för GML har ändrats till SFS-numret för ML (6.35 K2 ÅR).

Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar: SFS-numret för GML har ändrats till SFS-numret för ML (10.5 K2 ÅR).

Kapitel 15 – Eget kapital och obeskattade reserver: SFS-numret för GML har ändrats till SFS-numret för ML (15.16 K2 ÅR). I kommentarens första stycke har också termen skattskyldigt till mervärdesskatt i GML ändrats till termen betalningsskyldigt för mervärdesskatt i ML.

De tre ändringarna gäller även om motsvarande äldre lagstiftning är tillämplig (reglerna för ikraftträdande punkt 2).

Tillämpas från 1 januari 2023

Ändringarna i K2 ÅR börjar gälla den 12 december 2023 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev