Från 2024 ska stora företag betala tilläggsskatt för att säkerställa en effektiv skatt på minst 15 %, oavsett vilka länder de är verksamma i.
Från 2024 ska stora företag betala tilläggsskatt för att säkerställa minst 15 % i effektiv skatt, oavsett vilka länder de är verksamma i (Bild Karolina Grabowska, Pexels, har beskurits)

Den 1 januari börjar den nya lagen om tilläggsskatt (2023:875) att gälla enligt beslut i riksdagen den 13 december 2023 (2023/24:SkU6). Lagen gäller ett fåtal av de största företagen, nämligen företag i nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro.

Bokföringsnämnden (BFN) har fått frågor om hur företag som tillämpar K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) ska redovisa tilläggsskatter.

K3 saknar regler för tilläggsskatter

I K3 finns bestämmelserna om redovisning av inkomstskatt i kapitel 29. Kapitlet saknar dock regler som passar det nya systemet med inkomstskatter. BFN analyserar nu K3 och återkommer vid behov med förslag till kompletterande regler.

I väntan på BFN får tilläggsskatter redovisas enligt 1.5 andra stycket K3. Det innebär i detta fall att “Vägledning får därmed sökas i IASB:s normgivning”. Berörda företag hänvisas därmed till IFRS tills vidare.

BFN har därmed fått ytterligare ett projekt att hantera. Arbetsuppgifter saknas sannerligen inte!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev