Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat ändringar av K3 Årsredovisning och koncernredovisning, bland annat med följdändringar för det nya tillfälliga allmänna rådet med vägledning om hur bostadsrättsföreningar (BRF) ska upprätta årsredovisningar för 2023 och 2024.
Ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) till följd av nytt allmänt råd om bostadsrättsföreningar (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se, © BFN)

Den 19 december 2023 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) en ändring i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen beror på att ett nytt allmänt råd med vägledning om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF) publicerades samma dag.

Den totala översynen av K3 pågår fortfarande

Remiss 2023-03-08: Den nu publicerade ändringen av K3 har inget att göra med den pågående totala översynen av regelverket. Den översynen kommer nämligen att resultera i fler ändringar och planen från BFN är att publicera nya K3 under 2024.

Nya regler för BRF

Sedan 1 januari 2023 gäller nya regler i årsredovisningslagen för årsredovisningar i BRF, som förutsätter kompletterande normgivning från BFN. Första steget i den kompletterande normgivningen har nu kommit i och med att BFN publicerade ett tillfälligt allmänt råd med vägledning den 19 december 2023 (BFNAR 2023:1). Jag har beskrivit innehållet i den nya vägledningen här.

Kapitel 1 – Tillämpning: I avsnittet Tillämpning av detta allmänna råd har 1.7 K3, under Annan normgivning från Bokföringsnämnden, fått ett nytt tredje stycke som säger att en BRF som tillämpar K3 också ska tillämpa BFNAR 2023:1. Motsvarande tillägg har gjorts i K2 ÅR, att en BRF som tillämpar K2 ÅR också ska tillämpa BFNAR 2023:1.

Ny momslag

Den 1 juli 2023 ersattes den gamla momslagen (1994:200, GML) av en ny momslag (ML), Mervärdesskattelagen (2023:200).

K3 har inga referenser till vare sig GML eller ML och påverkas därför inte av införandet av den nya momslagen 1 juli 2023, till skillnad från K2 ÅR.

Tillämpas från 1 januari 2023

Ändringarna i K3 börjar gälla den 12 december 2023 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev