Economy news in your e-mail | Ekonominyheter i din e-post
Economy news in your e-mail | Ekonominyheter i din e-post (Bild: Picryl)

EN: New edition of the newsletter is out!

SW: Nytt utskick av nyhetsbrevet finns att hämta!
Newsletter Content | Nyhetsbrevets innehåll

  • Training in Financial Reports | Utbildningen Bokslut för Accountor Training Sverige
  • July Economy News | Ekonominyheter på YouTube
  • BFN Updates x 2 | Två uppdateringar från BFN
  • Finago Blog Interview on Car Benefit | Bilförmåner
  • Srf U 8 Update on Classification of Short and Long Debts | Klassificering av skulder
  • Current Lectures | Aktuella föreläsningar
  • Current Economy News Products | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi
  • YouTube – My Handbooks | Mina handböcker
  • Consultant’s Diary | Konsultens dagbok

Subscribe to the Newsletter  |  Prenumerera på nyhetsbrevet

EN: You’ll find the newsletter in the Archive. There you can also sign up for your own edition.

SW: Du hittar nyhetsbrevet i Arkivet. Där kan du också prenumerera på din egen utgåva.


News for your organization  |  Nyheter för ditt företag

EN: Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

SW: Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev