Ekonomi Klara Papper
Ekonomi Klara Papper

November 23, 2018 it was time again to meet a big part of the staff at Ekonomi Klara Papper in Stockholm. This was the third time I was booked through Wolters Kluwer Scandinavia for a company adapted teaching with KlaraPapper. My topic this time was the New Swedish Corporate Tax Legislation.

The story of KlaraPapper

KlaraPapper was established 1998 to help foreign companies in Sweden to develope their economy reports. Today they deliver more services to more categories of customers. Payroll services has become an important part of the job. KlaraPapper is now located in Stockholm, Östersund and Malmö.

KlaraPapper goes digital

KlaraPapper is investing a lot in digitalization. When I entered the classroom everyone had their laptops ready, not one single paper was visible. They had received my documentation on file in advance, no prints here. Wunderful!
In Swedish

Den 23 november 2018 var det dags igen att träffa en stor del av personalen hos Ekonomi Klara Papper i Stockholm. Det var tredje gången jag bokades genom Wolters Kluwer Scandinavia för en företagsanpassad utbildning med KlaraPapper. Mitt ämne denna gång var Nya skatteregler för företag.

Berättelsen om KlaraPapper

KlaraPapper bildades 1998 för att hjälpa utländska företag i Sverige att utveckla sin ekonomiska rapportering, men de tillhandahåller hela kedjan av löne- och ekonomitjänster och mer än så. KlaraPapper berättar att de drivs av att utveckla långsiktiga samarbeten där de på djupet förstår sina kunders prioriteringar, styrkor och förutsättningar, så de kan hjälpa till att bygga starka företag.

Huvudområdena är dels redovisning och ekonomistyrning, dels lönehantering och personaladministration. Gemensamt för alla tjänster är att KlaraPapper erbjuder hjälp att förenkla, driva och styra verksamheten hos kundföretagen. Här ingår också en stark satsning på rapportutveckling i moderna verktyg.

Verksamheten drivs från kontor i Stockholm, Östersund och Malmö.

KlaraPapper digitaliserar

KlaraPapper satsar mycket på digitalisering. När jag kom in i föreläsningssalen hade alla sin bärbara datorer redo, inte ett enda anteckningspapper syntes. Deltagarna hade fått min dokumentation på fil i förväg, inga utskrifter här. Underbart!

Boka företagsanpassat du också!

Företagsanpassad utbildning är ett effektivt sätt att upprätthålla och utveckla kompetensen på företaget. Du bestämmer var utbildningen ska hållas och tillhandahåller deltagare och lokal. Vi tillhandahåller föreläsare och dokumentation. Det bästa av allt är att du kan styra innehållet så det passar just era behov. Kan det bli bättre?

Boka genom Wolters Kluwer Scandinavia eller mig.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev