The Chart of Accounts and the New Corporate Taxation | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag (Bulletinen 1/2019)
The Chart of Accounts and the New Corporate Taxation | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag (Bulletinen 1/2019)

EN: My article The Chart of Accounts and the New Swedish Corporate Taxation (Kontoplanen och nya skatteregler för företag) has been published in issue 1/2019 of The Bulletin by BAS, who also maintains the BAS Chart of Accounts.

EN: Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin | SW: Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

EN: See other published articles written by me here | SW: Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.

The article is in Swedish, therefore the rest of this post is in Swedish.
In Swedish

De nya skattereglerna för företag innehåller många detaljer om vad som ska ingå i begränsningen av avdrag för negativa räntenetton och vad som inte ska ingå. I den här artikeln går jag igenom de olika punkterna systematiskt och kommenterar, punkt för punkt, om och hur kontoplanen påverkas. Jag utgår från BAS 2019 i alla exempel.

De nya skattereglerna gäller räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare. Därför omfattas många företag redan av begränsningarna. Ett viktigt budskap i artikeln är därför att du redan nu ser över kontoplanen, för att kunna resultatplanera och för att underlätta skatteberäkningen i nästa bokslut.

Enskilda näringsidkare och handelsbolag med bara fysiska personer som delägare omfattas dock inte av de nya begränsningarna. Dessa företagsformer påverkas dock av andra delar av skattepaketet, såsom sänkt expansionsfondsskatt och primäravdrag för hyreshus.

Jag har även skrivit här på bloggen om hur redovisningen påverkas av de nya skattereglerna.

De nya skattereglerna innebär många förändringar av skattelagstiftningen, så jag har berört ämnet i flera artiklar här på bloggen. Sök på Nya skatteregler för företag!

Jag hoppas du får praktiskt stöd av såväl artikeln i Bulletinen som blogginläggen, och att de hjälper dig få grepp om redovisningen i kombination med de nya skattereglerna!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev