Axet: Refreshed participants returns after a break | Uppfriskade deltagare återvänder efter en paus
Axet: Refreshed participants returns after a break | Uppfriskade deltagare återvänder efter en paus (Photo: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: New edition of the newsletter is out today.

SW: Nytt utskick av nyhetsbrevet idag.
Innehåll | Content

 • BAS 2019 News | Nyheter
 • New Lectures | Nya föreläsningar
  • GDPR In Practice | GDPR i praktiken
  • Anti Money Laundering | Regler mot penningtvätt
 • January YouTube Economy News | Ekonominyheter
 • Wolters Kluwer Company Adapted Lectures | Företagsanpassade utbildningar
  • JWK Staff Lecture | Personalutbildning
  • Axet Staff Lecture | Personalutbildning
 • Accountor Training New Webinars | Nya webbinarier
  • Extended Repair Concept | Det utvidgade reparationsbegreppet
  • Leases | Finansiell leasing i K3 och IFRS
 • Accountor Training Taxation Day | Skattedagen 2018
 • 2018 Great year | Utmärkt år
  • Voices on my Teaching | Röster om mitt lärande
  • Great Teaching Year | Utmärkt utbildningsår
  • Blog continues to grow | Fortsatt bloggtillväxt
 • YouTube – My Handbooks | Mina handböcker
 • Consultant’s Diary | Konsultens dagbok

Subscribe to the Newsletter  |  Prenumerera på nyhetsbrevet

EN: If you’re not a subscriber and got it already you’ll find the newsletter in the Archive. Here you can also sign up for your own edition.

SW: Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hitter du nyhetsbrevet i Arkivet. Där kan du också prenumerera på din egen utgåva.


News for your organization  |  Nyheter för ditt företag

EN: Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

SW: Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev