Handing over to the next generation | Generationsskifte
Handing over to the next generation | Generationsskifte (photo PxHere)

EN: Tomorrow May 8, 2019 the Swedish Parliament is deciding upon new tax regulations when transferring a business to the next generation (generationsskifte), coming into effect on July 1, 2019. I’ve prepared a webinar on the new taxation, including a description of the background and the present problem for better understanding of the solution. The webinar is in Swedish and broadcasted live on May 17, 2019. It’s also recorded and edited for future views by all the subscribers. Since the topic is Swedish regulations the rest of this post will be in Swedish.

SW: I morgon den 8 maj 2019 beslutar riksdagen om Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i aktiebolag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Jag har förberett ett webbinarium om den nya beskattningen, inklusive beskrivningar av bakgrunden och nuvarande problem för att hjälpa deltagarna att förstå lösningen bättre. Webbinariet hålls på svenska för Accountor Training Sverige och direktsänds den 17 maj 2019. Det spelas också in och redigeras, så att abonnenter kan se webbinariet när som helst efter sändningen.

Innehåll Nya skatteregler för generationsskiften i aktiebolag

I dag beskattas ägarskiften inom familjen hårdare än om företaget säljs till utomstående. Det försvårar ett generationsskifte, vilket inte har varit avsikten. Här får du en komplett genomgång av problematiken och hur de nya skattereglerna är tänkta att lösa den.

 • 5 år från direktiv till beslut
 • 3:12-reglerna – Bakgrund och syfte
 • Fåmansföretag
  • Utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
  • Närståendekretsen
  • Kvalificerade andelar
  • Okvalificerade andelar
 • Beskattning av andelar i fåmansföretag
  • Karensregeln
 • Paketering
  • Externt
  • Internt
 • Problemet
 • Lösningen
  • Nya termer
  • Kritik
  • Lagändringar och ikraftträdande
 • Källor

Welcome | Välkommen

EN: Welcome to watch the webinar! | SW: Välkommen att se webbinariet!

Sign Up  |  Anmäl dig


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev