Updated K3 standard | Uppdaterad K3 Årsredovisning och koncernredovisning
Updated K3 standard | Uppdaterad K3 Årsredovisning och koncernredovisning

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has released an updated version of the Swedish standard Annual Reports and Consolidated Accounts for Larger Entities (K3). The update is caused by new Swedish legislations. Since the standard is applicable in Sweden the rest of this post will also be in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppdateringen innehåller anpassningar till ny lagstiftning, men bara på några få punkter.

Uppdateringen beskrivs inte i något allmänt råd från BFN och saknar datum för ikraftträdande. Den uppdaterade vägledningen kan du ladda ner från BFNs hemsida (BFNAR 2012:1, version 2019-02-14).

Ny lag om företagsnamn

2019-01-01 började den nya Lagen om företagsnamn (2018:1653) att gälla och det medförde en rad ändringar i K2 Årsredovisning (se mer i Uppdaterad K2 Årsredovisning). K3 har dock inte påverkats av den nya lagen.

Ny lag om ekonomiska föreningar

2018-07-01 började den nya Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) att gälla. Sedan dess har den ändrats tre gånger.

K3 har nu följdändrats redaktionellt, men utan nyheter i sak. Lagen har införts i förkortningslistan (FL) och på tre ställen har laghänvisningar följdändrats.

  • Kapitel 3 – Utformning av de finansiella rapporterna och förvaltningsberättelsens innehåll
    • Återgivning av 6 kap. 3 § ÅRL, ytterligare upplysningar för ekonomiska föreningar
    • 3.14 Resultatdisposition
  • Kapitel 5 – Resultaträkning
    • 3 kap. 7 § ÅRL, värdeöverföringar

Uppskrivningar

K3 har inte ändrats vad gäller uppskrivningar, till skillnad från K2 Årsredovisning. K3 har inte haft någon begränsning motsvarande den som fanns i K2 Årsredovisning (jämför Uppdaterad K2 Årsredovisning).

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och påYouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev