Updated K2 standard | Uppdaterad K2 Årsredovisning
Updated K2 standard | Uppdaterad K2 Årsredovisning

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has released an updated version of the Swedish standard Annual Reports for Smaller Entities (K2). The update is caused by new Swedish legislations. Since the standard is applicable in Sweden the rest of this post will also be in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat Årsredovisning i mindre företag (K2). Uppdateringen innehåller anpassningar till nya lagar och en viktig ändring om uppskrivningar. Uppdateringen gäller från och med 2019-02-15.

Uppdateringen beskrivs i BFNs Allmänna råd om ändring (BFNAR 2019:1). Den uppdaterade vägledningen kan du ladda ner från BFNs hemsida (BFNAR 2016:10, version 2019-02-14).

Ny lag om företagsnamn

2019-01-01 började den nya Lagen om företagsnamn (2018:1653) att gälla och den gamla Firmalagen (1974:156) upphörde att gälla. Bland annat fick vi följande språkliga ändringar genom den nya lagen.

 • Firma ändras till Företagsnamn
 • Bifirma ändras till Särskild företagsnamn
 • Parallellfirma ändras till Företagsnamn på främmande språk

Framför allt bytet från Firma till Företagsnamn påverkade terminologin i både den nya lagen om ekonomiska föreningar och i K2 Årsredovisning.

Några termer kommer också att finnas krav, utan ändringar.

 • Firmateckning
 • Firmatecknare
 • Firman tecknas av

Terminologin i K2 Årsredovisning har följdändrats. Det handlar om redaktionella ändringar, men inga nyheter i sak.

 • Kapitel 4 Uppställningsformer för årsredovisningen
  • Allmänt om verksamheten i förvaltningsberättelsen (företagsnamn) för:
  • 4.9 Aktiebolag
  • 4.13 Ekonomisk förening
  • 4.17 Handelsbolag
  • 4.20 Stiftelse
  • 4.28 Ideell förening
  • 4.34 Samfällighetsförening
 • Kapitel 5 Förvaltningsberättelsen
  • 5.3 Förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företaget (byte av företagsnamn)

Ny lag om ekonomiska föreningar

2018-07-01 började den nya Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) att gälla. Sedan dess har den ändrats tre gånger, bland annat 2019-01-01 med anpassningar till den nya lagen om företagsnamn.

Laghänvisningar i K2 Årsredovisning har följdändrats. Det handlar om redaktionella ändringar, utan nyheter i sak.

 • Kapitel 1 Tillämpning
  • 1.6 Fusioner
 • Kapitel 5 Förvaltningsberättelsen
  • 5.12 Upplysning om rätt till utdelning
  • 5.13 Gottgörelse

Öppnare om uppskrivningar

K2 Årsredovisning hade tidigare ett förbud mot uppskrivning av fastigheter efter tillbyggnad och ombyggnad (10.40 Aktiebolag, 10.42 Ekonomisk förening). Argumentet var att anskaffningsvärdet ökar.

Förbudet fanns i kommentarens andra stycke efter respektive punkt. Det stycket har nu tagits bort. Alltså finns det inte längre ett förbud i K2 Årsredovisning mot uppskrivning efter tillbyggnad eller ombyggnad.

Denna ändring framgår inte av BFNs Allmänna råd om ändring (BFNAR 2019:1), utan bara av BFNs Information om uppdateringen.

Srf konsulterna har redan förutsett ändringen och uppdaterat
Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2.

Hur påverkas K2 Årsbokslut?

Det korta svaret är inte alls.

Den nya lagen om företagsnamn påverkar bara reglerna om förvaltningsberättelsen i K2 Årsredovisning och ett årsbokslut innehåller ingen förvaltningsberättelse.

Den nya lagen om ekonomiska föreningar påverkar inte K2 Årsbokslut, eftersom ekonomiska föreningar inte får upprätta årsbokslut utan måste upprätta årsredovisning.

Uppskrivningar får inte göras av företag som upprättas årsbokslut, så inte heller ändringen på denna punkt i K2 Årsredovisning får någon effekt för årsbokslut.

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev