Statements from Srf | Uttalanden från Srf
Statements from Srf | Uttalanden från Srf

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released an updated statement Srf U 8 on May 28, 2019 and announced it in an article on June 20, 2019. Srf clarified that the terms in a loan agreement which has significance for classification of the short term and long term parts of a loan are amortization and period of validity. The statement has also been updated with editorial changes.
In Swedish

Srf konsulterna publicerade en uppdatering av Srf U 8 om klassificering av skulder den 28 maj 2019 och tillkännagav det i en artikel i Konsulten den 20 juni 2019.

Srf förtydligar att det är låneavtalets villkor om amortering och löptid som är avgörande för klassificering av kortfristig och långfristig del av lånet. Dessutom har redaktionella ändringar gjorts.

En beskrivning av det ursprungliga uttalandet finns i artikeln SrfU 8 Short and Long Term Loans in K2 här på bloggen (innehållet är även på svenska).

Vilka K-regler gäller uttalandet för?

Srf anger specifikt att uttalandet gäller tillämpning av punkt 17.5 i K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Formuleringen i punkt 16.5 i K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3) är dock identisk med punkt 17.5 i K2 Årsredovisning. Enligt min mening är därför Srf U 8 lika tillämplig för bägge K2.

Räkenskapsschemat för förenklat årsbokslut saknar indelning av skulderna i kortfristig och långfristig del. Därmed faller frågan om tillämpning av Srf U 8 både för K1 Enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1) och K1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1).

K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) definierar klassificeringen av kortfristiga eller långfristiga skulder i 4.7. Formuleringarna är annorlunda jämfört med bägge K2 och här är en möjlig koppling till Srf U 8 inte självklar.

Ytterligare ett uttalande på väg från FAR

Även FAR ser ett behov av att komplettera K-reglerna med ett uttalande om klassificering av skulder. Utgångspunkterna för uttalandet beskrivs i artikeln Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga? i Balans 2/2019.

Författarna kommenterar i artikeln reglerna om klassificering av skulder i K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Att FAR begränsar sig till K-regler om årsredovisningar och inte behandlar K-regler om årsbokslut kan hänga ihop med att årsbokslut inte är revisionspliktiga.

Märkligt nog nämner artikelförfattarna inte Srf U 8 någonstans. Det är synd. Redovisningen i Sverige behöver inte två konkurrerande uttalanden, så en samordning är högst önskvärd.

Artikeln publicerades 2019-05-17. Läsarna uppmanas komma in med synpunkter till FAR senast 2019-08-31, som underlag för det fortsatta arbetet med uttalandet.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev