Gala evening with | Galakväll med Norstedts Juridik och Karnov Group
Gala evening with | Galakväll med Norstedts Juridik och Karnov Group (Foto: Norstedts Juridik)

EN: For the first time Norstedts Juridik and Karnov Group held a joint gala dinner for their authors and lecturers. It became a fantastic evening on May 9, 2019 which gathered 300 participants at Berns classic lounges.

For me this became the fourth time as invited by Norstedts Juridik. It’s an honour to be one of all those leading authors and lecturers on legal matters, so this is a yearly event I always secure in my schedule with the highest priority!

SW: För första gången höll Norstedts Juridik och Karnov Group en gemensam galakväll för sina författare och föreläsare. Det blev en fantastisk kväll den 9 maj 2019, som samlade 300 deltagare i Berns klassiska salonger.

För mig blev det fjärde gången som inbjuden av Norstedts Juridik. Det är en ära att vara en av alla dessa ledande författare och föreläsare i juridiska ämnen, så detta är ett årligt evenemang jag alltid säkrar i min planering med högsta prioritet!
The invitation promised a lovely evening | Inbjudan utlovade en härlig helkväll
The invitation promised a lovely evening | Inbjudan utlovade en härlig helkväll

EN: We arrived already 5.30 pm, for mingle and unlimited bubble with tasty hors d’oeuvres. The officials were impressed by how punctual legal professionals are. “From 5.30 pm” was translated as “At 5.30 pm sharp” by most of us, and the mingle started quickly.

SW: Vi anlände redan 17.30, för mingel och obegränsat med bubbel och läckra hors d’oeuvres. Funktionärerna var imponerade över hur punktliga jurister är. “Från 17.30” tolkades som “Exakt 17.30” av många av oss, och minglet startade omgående.

The wunderful menu | Den underbara menyn

EN: Then it was time for the three-course dinner, with an imaginative menu. The dinner was accompanied by lively talks between the table neighbours, interrupted now and then by award ceremonies for outstanding performances. After the desert it was time for the open bar…

SW: Sedan var det dags för trerättersmiddag, med en fantasieggande meny. Under middagen samtalades det livligt mellan bordsgrannarna, då och då avbrutet av prisutdelningar för extraordinära prestationer. Efter middagen blev det dags för öppen bar…

Knowledge across the borders | Kunskap över gränserna

EN: These yearly events makes excellent opportunities to establish contacts between people working in related or unrelated fields. My compliments to Norstedts Juridik and Karnov Group for creating these social events for us authors and lecturers!

SW: Dessa årliga evenemang är utmärkta tillfällen för att knyta kontakter mellan människor som arbetar på områden med eller utan anknytning till det egna området. Min eloge till Norstedts Juridik och Karnov Group för att ni ordnar dessa sociala evenemang för oss författare och föreläsare!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev