JWK: Prepared for the participants | Förberett för deltagarna
JWK: Prepared for the participants | Förberett för deltagarna (Photo: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: The accounting bureau JWK gathered the staff from their offices for a full day of training in GDPR in Practice and Anti Money Laundry Regulations in Södertälje, Sweden.

Wolters Kluwer asked me to take care of this company adapted lecture. I gladly accepted and on November 15, 2018 i met 25 persons from JWK. Actually this came to be my secon assignment for JWK, so I looked forward to meet them again.

SW: Redovisningsbyrån JWK samlade personalen från sina kontor för en heldagsutbildning i GDPR i praktiken och Regler mot penningtvätt i Södertälje.

Wolters Kluwer bad mig ta hand om denna företagsanpassade utbildning. Jag tackade villigt ja och den 15 november 2018 träffade jag 25 personer från JWK. Det här blev faktiskt andra utbildningen för dem, så jag såg fram emot att träffa dem igen.
A Day Rich of Content | En innehållsrik dag

EN: We agreed to prioritize the GDPR part, and it proved to be right – we needed half the day and additionally one more hour after lunch. The participants were very active, asked a lot of tricky questions and had many ideas on how to implement the regulations.

The rest of the day we spent on the Anti Money Laundry Regulations. Also here the participants showed to be very active, which only helped me to make the teaching more enjoyable and varied.

It was inspiring to meet JWK again and be a part of their ambitious initiative to get a grip on GDPR as well as anti money laundry actions. Thank you for this time JWK!

SW: Vi kom överens om att prioritera avsnittet GDPR och det visade sig vara rätt – vi behövde hela förmiddagen och ytterligare en timme efter lunch. Deltagarna var mycket aktiva, ställde många kniviga frågor och hade många uppslag om hur reglerna skulle kunna tillämpas.

Återstoden av dagen ägnade vi åt Regler mot penningtvätt. Även här visade deltagarna prov på att vara mycket aktiva, vilket bara underlättade för mig att föreläsa både lättsammare och mer varierat.

Det var inspirerande att träffa JWK igen och att få ingå i deras ambitiösa satsning på att ta greppet om såväl GDPR som åtgärder mot penningtvätt. Tack för den här gången JWK!

Quality Hotel Park Södertälje

EN: JWK had booked the conference at Quality Hotel Park Södertälje. The General Manager Liza Lyberg and her staff took well care of us, from my early arrival and through out the day. I felt comfortable since I’ve been here before to give lectures at several occasions. It was nice to be back!

SW: JWK hade bokat utbildningen hos Quality Hotel Park Södertälje. Hotelldirektören Liza Lyberg och hennes personal tog väl hand om oss, från min tidiga ankomst och genom hela dagen. Jag kände mig bekväm, eftersom jag har varit här förut för föreläsningar vid flera tillfällen. Det var trevligt att komma tillbaka!

Book Your Company Adapted Lecture | Boka din företagsanpassade utbildning!

EN: Book a company adapted lecture you too. Get the most out of the day by designing the content to the need of your staff. You provide the participants and the location, we provide the lecturer, documentation and knowledge!

Contact me for a company adapted day from Wolters Kluwer or from me!

SW: Boka en företagsanpassad utbildning du också. Få ut det mesta av dagen genom att utforma innehållet efter behoven hos er personal. Du tillhandahåller deltagarna och lokalen, vi tillhandahåller föreläsare, dokumentation och kunskap!

Kontakta mig för en företagsanpassad utbildning från Wolters Kluwer eller från mig!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev