IFRS accounting standards from IASB | IFRS standarder för redovisning från IASB
IFRS accounting standards from IASB | IFRS standarder för redovisning från IASB (Picture: Wikimedia Commons)

EN: The Conceptual Framework for Financial Reporting was updated in March 2018, and recently made available for order from the IFRS webpage. I’ve prepared a webinar on the update and history of the IFRS framework in English for Accountor Training Sweden. The webinar is broadcasted live on February 28, 2019 for participants from Finland, Norway and Sweden. It’s also recorded and edited for future views by all the subscribers.

SW: Föreställningsramen för finansiella rapporter uppdaterades i mars 2018 och gjordes nyligen allmänt tillgänglig för beställning från IFRS hemsida. Jag har förberett ett webbinarium på engelska om uppdateringen av IFRS ramverk och dess historia för Accountor Training Sverige . Webbinariet hålls på engelska och direktsänds den 28 februari 2019 för deltagare från Finland, Norge och Sverige. Det spelas också in och redigeras, så att abonnenter kan se webbinariet när som helst efter sändningen.
Content | Innehåll

 • Background
  • Bakgrund
 • Content of the framework
  • Ramverkets innehåll
 • Status and Purpose of the Framework
  • Ramverkets status och syfte
 • Chapter 1. The Objective of General Purpose Financial Reporting
  • Målet med generella finansiella rapporter
 • Chapter 2. Qualitative Characteristics of Useful Financial Information
  • Kvalitativa kännetecken för användbar finansiell information
 • Chapter 3. Financial Statement and the Reporting
  Entity
  • Finansiella rapporter och den rapporterande verksamheten
 • Chapter 4. The Elements of Financial Statements
  • De finansiella rapporternas delar
 • Chapter 5. Recognition and Derecognition
  • Identifiering för inbokning och bortbokning
 • Chapter 6. Measurement
  • Mätning
 • Chapter 7. Presentation and Disclosure
  • Framställning och upplysningar
 • Chapter 8. Concepts of Capital and Capital Maintenance
  • Koncept för eget kapital och dess värdesäkring
 • Defined Terms
  • Definitioner av termer
 • Amendments to References to the Framework in IFRS Standards
  • Uppdateringar av referenser till ramverket i IFRS-standarder
 • References
  • Källor

Welcome to the IFRS Framework | Välkommen till ramverket

EN: Welcome to watch the webinar! | SW: Välkommen att se webbinariet!

Sign Up  |  Anmäl dig


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev