United Spaces for coworking | Kontorshotell i världsklass

February 5, 2019 I spent a very interesting day at United Spaces at Waterfront Building in Stockholm. I was booked through Wolters Kluwer Scandinavia to introduce United Spaces to the cloudbased software Capego Financial Reports from Wolters Kluwer. I spent the day assisting the preparations of complete financial reports for one of their companies. We also discussed how to solve general topics for the other companies, preparing for the consolidated accounts.

The Story of United Spaces

Pepins, Swedens largest market for crowdfunding and trading in non-public shares, describes the group in the following way (excerpt).

United Spaces is a leading and fast growing group. Their business idea is to rent huge areas for long term at the best addresses in prestige properties. By dividing common areas they can use the rented area more effective than in a normal office, reducing the standard of 15 square meters per person to only 5 square meter. United Spaces also offers a community for their members.

Today United Spaces offers facilities in Stockholm (Waterfront Building), Göteborg (Nordstan), Malmö and Arlanda (SkyCity Office One). They also offers their members an international network of 200 working places in 60 cities worldwide.
In Swedish

Den 5 februari 2019 tillbringade jag en mycket intressant dag hos United Spaces i Waterfront Building i Stockholm. Wolters Kluwer Scandinavia hade bokat mig för en introduktion av den molnbaserade programvaran Capego Bokslut från Wolters Kluwer. Jag tillbringade dagen med att assistera vid upprättande av ett komplett bokslut med årsredovisning för ett av deras bolag. Vi diskuterade också allmänna frågor inför det fortsatta arbetet med de övriga bolagen, som förberedelse för koncernredovisningen.

Berättelsen om United Spaces

Pepins, Sveriges största marknad för crowdfunding and handel med onoterade aktier, beskriver företagsgruppen på följande sätt (utdrag).

United Spaces är en ledande och snabbväxande aktör med affärsidén att hyra stora ytor med långa kontrakt på de bästa adresserna i prestigefastigheter. Genom att dela på allmänna ytor kan de använda den hyrda ytan effektivare än i ett normalt kontor, genom att minska standarden på 15 kvadratmeter per person till endast 5 kvadratmeter. United Spaces erbjuder också en community för sina medlemmar.

Idag har United Spaces anläggningar i Stockholm (Waterfront Building), Göteborg (Nordstan), Malmö och Arlanda (SkyCity Office One). De tillhandahåller också ett internationellt nätverk med 200 arbetsplatser i 60 städer världen över för sina medlemmar.

Jag önskar dem lycka till med sin utveckling och arbetet i Capego Bokslut!

Boka företagsanpassat du också!

Företagsanpassad utbildning är ett effektivt sätt att upprätthålla och utveckla kompetensen på företaget. Du bestämmer var utbildningen ska hållas och tillhandahåller deltagare och lokal. Vi tillhandahåller föreläsare och dokumentation. Det bästa av allt är att du kan styra innehållet så det passar just era behov. Kan det bli bättre?

Boka genom Wolters Kluwer Scandinavia eller mig.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev