Axet: Refreshed participants returns after a break | Uppfriskade deltagare återvänder efter en paus
Axet: Refreshed participants returns after a break | Uppfriskade deltagare återvänder efter en paus (Photo: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: 74 participants from 13 accounting bureaus gathered for 3 days of lectures and seminars. I had the pleasure to lecture for 1 of these days, November 19, 2018. My topics were New Swedish Standard for Annual Accounts and New Corporate Taxation, half a day each. Wolters Kluwer had asked me to take care of this company adapted lecture, which I willingly did.
They had booked the conference at Kolmårdens Vildmarkshotell outside Norrköping, Sweden. I arrived already the night before, since I wouldn’t have made it in time the morning of the lecture using the available communications (train and bus).

The participating bureaus takes turns to organize these yearly events and this year it was time for Ekonomibyrån Axet. When I told them about my plan to arrive the night before my lecture day they immediately invited me to their dinner at the hotel. We enjoyed a three course meal and after the dinner they had booked entertainment. An energetic music band quickly got the party going. The participants were enjoying so much that I got worried about how many I would see the next morning, but everyone showed up on time and with fresh faces! It proved to be a big gathering of nice people who not only knew how to party, but also took active part in the following days lecture with witty and professional questions.


SW: 74 deltagare från 13 redovisningsbyråer samlades för 3 dagars föreläsningar och seminarier. Jag hade nöjet att hålla föreläsning under 1 av dessa dagar, den 19 november 2018. Mina ämnen var
Årsbokslut (K2/K3) och Nya skatteregler för företag, en halvdag vardera. Wolters Kluwer hade frågat mig om jag kunde ta hand om denna företagsanpassade utbildning, vilket jag gärna gjorde.

De hade bokat konferensen på Kolmårdens Vildmarkshotell utanför Norrköping. Jag anlände redan kvällen innan, eftersom jag inte skulle ha hunnit i tid samma morgon som föreläsningen med de tillgängliga kommunikationerna (tåg och buss).

De medverkande byråerna turas om att arrangera dessa årliga träffar och detta år var det Ekonomibyrån Axets tur. När jag berättade för dem om min avsikt att komma kvällen före min föreläsningsdag så bjöd de genast in mig till sin middag på hotellet. Vi avnjöt en trerättersmiddag och efter middagen hade de bokat underhållning. Det energiska bandet Glesbygdsrebellerna fick snabbt igång festen. Deltagarna roade sig så engagerat att jag blev orolig för hur många jag skulle träffa nästa morgon, men alla dök upp i tid och med pigga ansikten! Detta visade sig vara en stor samling trevliga människor som inte bara visste hur man roar sig, utan också tog aktiv del i den följande dagens föreläsning med luriga och kunniga frågor.

The Bureaus | Byråerna

EN: The 13 bureaus preferrably has farmers as customers, a complicated area to manage in accounting and taxation. Here they are.

SW: De 13 byråerna har företrädesvis lantbrukare som kunder, ett nog så komplicerat område att hantera i redovisning och beskattning. Här är de.

 1. Ekonomibyrån Axet HB, Norrköping
 2. Ekonomitjänst i Strängnäs AB, Strängnäs
 3. Areal i Ljusdal, Ljusdal
 4. Helenas Support, Åtvidaberg
 5. Ekonomihuset på Öland AB, Borgholm
 6. Vadstena Bokföringsbyrå AB, Vadstena
 7. Balans Ekonomi i Hasslöv AB, Laholm
 8. Rådek i Eskilstuna, Eskilstuna
 9. Rådek i Flen, Flen
 10. Rådek i Katrineholm, Katrineholm
 11. Rådek i Nyköping, Nyköping
 12. Rådek i Strängnäs, Strängnäs
 13. Björkholms Revisionsbyrå AB, Norrköping

The Wilderness Hotel | Vildmarkshotellet

EN: Axet had booked the conferens at The Wilderness Hotel at Kolmården outside Norrköping, Sweden. This hotel offers breathtaking views over the bay Bråviken. I’ve been here before but it’s a long time ago and I really looked forward to this return visit.

The hotel is undergoing an extensive renovation and we got to be in the first completed conference room. In May 2019 they plan to re-open a totally new hotel experience, but we enjoyed the resources fully as the were! I also enjoyed a very nice conference support and it all became a very pleasurable experience. I highly recommend a visit here, for conference as well as for holiday!


SW: Axet hade bokat konferensen på Vildmarkshotellet i Kolmården utanför Norrköping. Hotellet erbjuder en makalös utsikt över Bråviken. Jag har varit här förut, men det är länge sedan och jag såg verkligen fram emot detta återbesök.

Hotellet genomgår en totalrenovering och vi fick tillgång till det första färdigställda konferensrummet i ny kostym. I maj 2019 räknar de med att öppna en helt ny hotellupplevelse, men vi drog nytta av resurserna fullt ut såsom de var. Jag fick också ett mycket bra konferensstöd och det blev på det hela en mycket njutbar upplevelse. Jag rekommenderar verkligen ett besök här, för konferens likaväl som för semester.

Book Your Company Adapted Lecture | Boka din företagsanpassade utbildning!

EN: Book a company adapted lecture you too. Get the most out of the day by designing the content to the need of your staff. You provide the participants and the location, we provide the lecturer, documentation and knowledge!

Contact me for a company adapted day from Wolters Kluwer or from me!


SW: Boka en företagsanpassad utbildning du också. Få ut det mesta av dagen genom att utforma innehållet efter behoven hos er personal. Du tillhandahåller deltagarna och lokalen, vi tillhandahåller föreläsare, dokumentation och kunskap!

Kontakta mig för en företagsanpassad utbildning från Wolters Kluwer eller från mig!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev