Accountor Training - Economy Webinars | Webbinarier om ekonomi

EN: Accountor Training Sweden has ordered 10 new webinars from me, which brings the number of webinars for them up to 27 during 2019.

SW: Accountor Training Sverige har beställt 10 nya webbinarer av mig. Totalt är jag därmed uppe i 27 webbinarier för dem under 2019.
The new webinars are … | De nya webbinarierna är …
Spoken language in bold title | Talat språk i rubrik med fet stil

 • K-standards 2019
  • K-regler 2019
 • BAS Chart of Accounts 2019
  • BAS-kontoplanen 2019
 • The Board’s Responsibilities in a Limited Liability Companies
  • Styrelsens ansvar i aktiebolag
 • Benefits of Free Car 2019
  • Bilförmåner 2019
 • Corporate Performance Planning 2019
  • Resultatplanering i företaget 2019
 • Income Planning for Sole Traders and in Partnerships 2019
  • Inkomstplanering för näringsidkare 2019
 • BAS Financial Ratios
  • BAS Nyckeltal
 • IFRS 16 Leases – New Standard 2019
  • IFRS Leasingavtal – Ny standard 2019
 • Reporting of Cross-border and National Tax Arrangements
  • Informationsskyldighet för skatterådgivare
 • Tax Day 2019
  • Skattedagen 2019

EN: Here you’ll see the complete list of my 2019 Webinars for Accountor Training. Thank you Accountor Training for all the new orders!

SW: Här ser du hela listan över mina Webbinarier 2019 för Accountor Training. Tack Accountor Training för alla nya bokningar!


EN: Please look up my other lectures in the Web Shop!

SW: Se gärna också mina utbildningar i Nätbutiken!

Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev