Swish digital payments | Digitala betalningar
Swish digital payments | Digitala betalningar

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has published questions and answers on how to account for payments with the Swedish digital payment tool Swish. You can read more about the fast-growing tool here on the blog in the article Swish CEO at Rotary | Swish VD hos Rotary.

Since the accounting is applicable in Sweden the rest of this post will be in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat fem frågor och svar om redovisning av Swish-betalningar. Du kan läsa mer om det snabbväxande verktyget här på bloggen i artikeln Swish CEO at Rotary | Swish VD hos Rotary.

Två grundläggande principer

BFN hänvisar till vägledningen Bokföring och återkommer till tre principer i alla svar.

 1. Swish är ett elektroniskt betalningsmedel
  • Samma regler gäller som för betalning med kontokort
 2. Betalningssättet påverkar inte hur en försäljning ska bokföras
  • Försäljning som betalas med Swish bokförs på samma sätt som all annan försäljning och med motsvarande underlag
 3. Betalningssättet påverkar inte när en försäljning ska bokföras
  • Swish-betalningar ska bokföras vid samma tidpunkt som för andra elektroniska betalningar, t.ex. med kontokort

Med kassaregister

Verifikation: Om företaget använder kassaregister och tillämpar reglerna om gemensam verifikation för kontantförsäljningen ska den gemensamma verifikationen innehålla tömningskvitton och kontrollremsor eller journalminnen. Den gemensamma verifikationen ska omfatta en dags försäljning.

Utan kassaregister

Verifikation: Företag som inte använder kassaregister kan tillämpa reglerna om gemensam verifikation, om kontantförsäljningen omfattar mindre belopp. Företaget ska i så fall upprätta en kassarapport per kassa och dag. Den gemensamma verifikationen ska innehålla sammanställningar av försäljning mot elektroniska betalningsmedel, som kontokort och Swish. Kontoutdraget från banken kan användas som sammanställning av Swish-betalningarna om banken inte tar fram separata specifikationer.

Vid internetförsäljning eller mot kontantfakturor

BFN lämnar samma svar på två frågor, Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som utfärdar s.k. kontantfakturor? och Vad gäller när kunden betalar med swish vid internetförsäljning?

Verifikation: Varje försäljning ska dokumenteras med en fullständig verifikation, men företaget kan tillämpa regeln om bokföring i sammandrag av likartade affärshändelser under en dag. Sammanställning av Swish-betalningar behöver inte bifogas, men är bra att ha för avstämningen av bankkontot.

Utan kassaregister, utan gemensam verifikation

Verifikation: Varje försäljning ska dokumenteras med en fullständig verifikation.

 • Om företaget upprättar kvitton
  • Använd kvittona som verifikationer
  • Företaget kan tillämpa regeln om bokföring i sammandrag av likartade affärshändelser under en dag
  • Sammanställning av Swish-betalningar behöver inte bifogas, men är bra att ha för avstämningen av bankkontot
 • Om företaget inte upprättar kvitton
  • Komplettera uppgifterna om varje försäljning så kraven på fullständig verifikation uppfylls
  • Använd specifikationen från banken av Swish-betalningar som verifikation, för varje försäljning
  • Om banken inte tar fram en sådan specifikation kan kontoutdraget från banken användas

Viktigt om gemensam verifikation

Flera av svaren från BFN nämner möjligheten till gemensam verifikation för dagens försäljningar.

Min kommentar: Observera att den gemensamma verifikationen ska upprättas för varje dag med försäljning.

I Månadens Nyheter juni del 2 på Youtube (June YouTube Economy News | Ekonominyheter) berättar jag om ett rättsfall där företagaren upprättade gemensam verifikation för försäljningen en gång i månaden och utan hänvisning till var underlagen fanns. Dubbelfel, han dömdes för bokföringsbrott.

Företagarens motiv var att få ner kostnaden för bokföringen hos redovisningsbyrån, inte att fuska med intäkterna. Men både han och byrån missade kraven på att gemensam verifikation ska upprättas dagligen och på vad den ska innehålla.

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev