BAS Nyckeltal - Nytt webbinarium
Peter Berg i internetstudion hos Accountor Training Sverige, Stockholm (Foto Jonathan Fastborg)

Jag har producerat nytt material för ett webbinarium om BAS Nyckeltal, som Accountor Training Sverige direktsände med mig i november 2019. Kursen finns också tillgänglig som inspelning för dig som är eller blir abonnent hos Accountor Training. Här kan du läsa mer om webbinariet: BAS Nyckeltal – Vad säger beloppen oss?

 • For English summary see the end of this post

BAS Nyckeltal – Standard i praktiken

Beloppen vi får fram i våra bokslut säger egentligen inte så mycket innan vi sätter dem i relation till något. Är en vinst på 1 mkr bra eller dåligt? Det kan vi ju inte säga utan att veta hur storleken på omsättningen, tillgångarna eller eget kapital – genom att beräkna nyckeltal. Men här förekommer det olika definitioner och sätt att räkna för samma saker. Därför är det så värdefullt att många har enats om att använda strukturen, definitionerna och beräkningssätten enligt BAS Nyckeltal.

Att BAS Nyckeltal har kommit att bli så tongivande är egentligen inte så konstigt. Titta bara på vilka medlemmar som ligger bakom BAS-kontogruppen!

 • Bokföringsnämnden
 • FAR
 • Föreningen SIE-Gruppen
 • Föreningen Svenskt Näringsliv
 • LRF Konsult
 • Skatteverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Svenska kyrkan
 • Sveriges Byggindustrier
 • Srf konsulternas förbund

Dessutom finns det ytterligare ett antal betydande medlemmar utan rösträtt.

Automatiserade analyser

Den breda förankringen av BAS Nyckeltal gör att vi får en strömlinjeformad arbetsprocess. Om vi redovisar enligt BAS-kontoplanen så får vi automatiskt rätt strukturerade underlag till nyckeltalen. Det gör i sin tur att ett bokslutsprogram kan hjälpa oss mer eller mindre helautomatiskt i våra analyser.

Jag har arbetat med analysverktyget som finns i programvarorna Bokslut och Capego Bokslut från Wolters Kluwer Scandinavia. Jag har också fått Wolters Kluwers frikostiga tillstånd att använda deras övningsföretag när jag har tagit fram kursmaterialet om nyckeltal till webbinariet för Accountor Training, till kurser i egen regi och till företagsanpassade utbildningar för Wolters Kluwer.

Arbetar du med någon av dessa programvaror? I så fall har du en mängd färdigräknade nyckeltal i varje bokslutsfil du har skapat, kanske utan att du ens har varit medveten om det. Eller så arbetar du redan aktivt med räkenskapsanalysen, i så fall är det utmärkt! Men handen på hjärtat – de flesta av oss redovisningskonsulter kan nog arbeta mer med nyckeltal och analyser än vi gör i dag. Du som använder andra programvaror för bokslut kanske också har samma fina hjälp inbyggd – kolla!

Boken

Vi rådgivare har två utmärkta verktyg i kontakten med företagare och icke-ekonomer, nämligen nyckeltal och kassaflödesanalyser. Med de verktygen kan vi koppla ihop måhända svårbegripliga belopp i kryptiska balansrapporter och resultatrapporter för att göra dem begripliga på ett helt nytt sätt. Därför har boken Nyckeltalen från BAS-kontogruppen utökats med avsnitt om kassaflödesanalys i senaste upplagan, Norstedts Juridik 2016.

Nyckeltalen delas upp i BAS Grundnyckeltal (G1-G16) och BAS Tilläggsnyckeltal (T1-T51). I boken beskrivs varje nyckeltal med definition, innebörd, formler och användningsområden.

I kursen går jag igenom några få utvalda, allmängiltiga nyckeltal, men jag pekar också på alla som vi inte går igenom, som inspirationskälla. I boken påpekas också helt riktigt att vi ska vara återhållsamma, så vi inte tar fram för många nyckeltal i en analys och förlorar överblicken.

Tidlöst ämne

Att göra en kurs om BAS Nyckeltal var en härlig kontrast till alla dagsaktuella ämnen jag är van vid att täcka i mina utbildningar. Här kan vi röra oss med vad som närmast kan liknas vid ekonomiska naturlagar, som är oberoende av just nu gällande lagar och rekommendationer.

Tidlösheten blir extra påtaglig när jag mot slutet av kursen kommer in på hur nyckeltalen hänger ihop och återverkar på varandra. Du som har studerat ekonomi känner säkert igen dig när jag nämner att det handlar om DuPont-modellen! Den skapades för över 100 år sedan men står sig utmärkt fortfarande i dag. Här blir det plötsligt lätt för deltagarna att själva ta fram alternativa idéer till lösningar av olika lönsamhetsproblem. Den kanske viktigaste lärdomen är att lösningen kan lika väl ligga i balansräkningen som i resultaträkningen.

Utbildningar om BAS Nyckeltal

Webbinariet för Accountor Training blev kulmen på en rad företagsanpassade utbildningar på området, genomförda av mig själv i egen regi eller för Wolters Kluwer.

I ett par fall kunde jag basera den företagsanpassade utbildningen på företagets egen redovisning, något som väckte stort engagemang med hög igenkänningsfaktor hos deltagarna. Något för din organisation också? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

During 2019 I had the pleasure of getting booked for several company adapted lectures on key ratios for economic analysis. This article is about the Swedish inofficial standard BAS Key Ratios (BAS Nyckeltalen) and my teaching on the subject.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter