K2 Årsredovisning - Ändrad vägledning från BFN

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en uppdatering av vägledningen K2 Årsredovisning.

  • For English summary see the end of this post

Bakgrund

OBS! Innehållet i detta avsnitt, “Bakgrund”, är lika som i min föregående artikel (K2/K3 Årsbokslut – Ändringar från BFN), utom referenserna i fjärde stycket.

Den 4 juni 2019 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som utökar möjligheten till direktavdrag vid reparationer (HFD 2019 ref. 20). Grundregeln är att utgifter för att återställa en byggnad till ursprungligt skick är direkt avdragsgilla, medan merkostnaden för att höja standarden ska aktiveras och skrivas av. I domen slog dock HFD fast att reparation med idag normal byggnadsteknik är direkt avdragsgill, även om standarden blir högre än den ursprungliga.

I det aktuella fallet byttes tvåglasfönster med träram till treglasfönster med aluminiumklädd träram. Hela utgiften blev direkt avdragsgill enligt HFD.

Skatteverket har därefter publicerat en rättsfallskommentar 2019-09–23 där de anpassar sitt synsätt till domen.

BFN har nu uppdaterat kommentaren till 10.17 och 10.18 i K2 Årsredovisning så att den stämmer med det nya rättsläget. Uppdateringen ska enligt min mening ses i ljuset av att K2 Årsredovisning bland annat syftar till att minimera skillnader mellan redovisning och beskattning, till skillnad mot K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

  • Utgift för byte till samma standard som tidigare ska kostnadsföras
  • Utgift som innebär förbättring av en byggnad, men som är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, får kostnadsföras i sin helhet

Övriga ändringar

BFN anger att de även har gjort andra redaktionella ändringar i K2 Årsredovisning. Jag hittar dock bara en sådan ändring.

  • 15 kap Exempel 15 c: Underhålls- och förnyelsefond i samfällighetsförening
    • Tillägg under “Tänk så här” om att föreningen i exemplet väljer att visa förändringen av underhålls- och förnyelsefonden i upplysningen, men ingen ändring i själva exemplet

Slutligen har BFN publicerat ett rättelseblad till BFNAR 2019:1, som gällde förra uppdateringen av K2 Årsredovisningen från den 14 februari 2019. Rättelsen gäller en punkthänvisning i 4.13.

  • 4.13 Uppställningsform för förvaltningsberättelsen, särskilda regler för ekonomiska föreningar
    • Beskrivningen av första underrubriken “Allmänt om verksamheten” hänvisade felaktigt till 5.10, det är nu rättat till 5.9

Ikraftträdande

Inget datum anges för när ändringarna träder i kraft. Jag tolkar det som att de gäller omedelbart.

Mellan 21 kap. och avsnittet med exempel återfinns samma text som efter den föregående uppdateringen, från 14 februari 2019.


Utbildningar om vägledningarna från BFN

Jag håller utbildningar och webbinarier om K-regelverken och andra vägledningar från BFN, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently published a revised standard on financial reports for smaller entities (“årsredovisning för mindre företag”). The main change is an adaption to a recent legal case, which allows immediate deduction of building repairs even if the standard is improved, on the condition that the improvement depends on today’s technical construction standard.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter