Peter Berg & Stefan Pärlhem, BFN
Peter Berg & Stefan Pärlhem (Foto © Peter Berg)

Den 8 november 2019 var det dags igen för en informell avstämning av nuläget för redovisningsnormeringen och mycket annat med Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN). Det var ovanligt länge sedan senast (bilden ovan är från 23 februari 2018: Aktuellt med BFN), men desto trevligare att ses!

  • For English summary see the end of this post

Vi träffades över varsin kopp kaffe på Hotel Kung Carl i Stockholm, bara något kvarter från högkvarteret för BFN. Vad är då aktuellt? Jag passade på att framföra mina synpunkter på några områden.

K1 Enskilda näringsidkare och K1 Föreningar

Regelverken är gamla och sättet att utforma vägledningar har utvecklas mycket hos BFN sedan de gavs ut (2006 respektive 2010).

Jag ser ett behov av uppdatering med allmän översyn, hopslagning till ett regelverk, omstrukturering så att kommentarerna kommer direkt efter varje allmänt råd, ökad samordning med övriga K-regler samt infogande av handelsbolag i det nya regelverket.

K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning

Regelverken är förhållandevis nya (2017 respektive 2016) och i hög grad samordnade.

Trots det ser jag behov av en utvärdering av hur regelverken tillämpas och hur tillgängliga användarna anser att de är.

Det vore också bra med en analys av skillnaderna mellan regelverken, om de är motiverade eller kan elimineras.

K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Regelverket är äldre än K2 (2012) och upplevs av många som svårtillgängligt.

Även här vore det bra med en utvärdering av hur regelverket tillämpas.

Det vore också bra med en analys av om samordningen med övriga regelverk kan ökas, eftersom samma sakområden ibland beskrivs olika utan att det behöver innebära någon skillnad i sak.

En översyn av värderingsfrågor för fastigheter med bostadsbyggnader har inletts, på uppdrag av regeringen. Här blir det intressant att se resultatet.

Fusion

Dagens två vägledningar är från 2000 och 2003. Ett förslag till ny vägledning, som ska ersätta dagens vägledningar, har varit ute på remiss. Vi kan förhoppningsvis snart se fram emot att den nya vägledningen fastställs och publiceras.

Samordningen till en sammanhållen och modern vägledning ser jag som välkommen!

Utbildningar om vägledningarna från BFN

Jag håller utbildningar och webbinarier om K-regelverken och andra vägledningar från BFN, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något för din organisation också? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Summary in English

Once again I had an enjoyable afternoon talk with Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (BFN). In this article I address some issues regarding Swedish standards for accounting.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter