Peter Berg i internetstudion hos Accountor Training Sverige, för ett webbinarium om sänkt krav på aktiekapital 2020.
Peter Berg i internetstudion i Stockholm hos Accountor Training Sverige (Bild: Jonathan Fastborg)

Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om de nya reglerna för aktiekapital i privata bolag från 2020.

 • For English summary see the end of this post

Nya och gamla bolag

För nya bolag innebär regeländringarna helt enkelt att lägsta aktiekapitalet får vara 25 000 kr sedan den 1 januari 2020. Tidigare krävdes minst 50 000 kr.

För alla privata bolag som redan fanns den 1 januari 2020 finns det nu en möjlighet att minska sitt aktiekapital till som lägst 25 000 kr.

Hur går det till att minska bolagets aktiekapital?

Jag berättar i utbildningen om hur du gör för att minska aktiekapitalet i ett bolag.

 • Tillåtna ändamål
 • Tillåtna metoder
 • Hur beslutet går till
 • Procedurerna före, under och efter bolagsstämman

Praktikfall

Det finns många kombinationsmöjligheter. Jag går in på djupet på vad jag tror blir det vanligaste alternativet ett tag framöver:

 • Minskning av aktiekapitalet
 • … med indragning av aktier
 • … för återbetalning till aktieägare

Vi går igenom ett praktikfall steg för steg, med vilka regler som gäller och med exempel.

Beskattning

Beskattningen vid minskning av aktiekapitalet är oväntat komplicerad. Jag sätter dig på spåret i detta avsnitt och visar exempel på hur Skatteverket resonerar.

Redovisning

Redovisningen av höjning av aktiekapital berörs i flera sammanhang, men minskning av aktiekapital beskrivs inte i några redovisningsregler eller BAS-kontoplanen. Jag visar därför förslag på hur redovisningen kan gå till i avsaknad av regler, i följande situationer.

 • Vid förlusttäckning
 • Vid överföring till fritt eget kapital
 • Vid återbetalning till aktieägare
 • I årsredovisningen

Minska eller inte minska

Jag avslutar utbildningen med den viktiga frågan om det är självklart att utnyttja den nya möjligheten till lägre aktiekapital.

Resonemanget utgår från alla företags behov av ett rörelsekapital, hur rörelsekapitalet beräknas och hur det påverkas av att aktiekapitalet minskas. Hur kan vi då se till att företaget har ett bra rörelsekapital? Vilka verktyg har vi? Hur bör vi prioritera? Hur bör vi hantera bolagets aktiekapital i ljuset av de andra aspekterna? Det finns inga givna svar, men jag avslutar med personliga tips och råd.

Var med på utbildningen!

Webbinariet direktsänds den 20 januari 2020 och det spelas in så att du kan se det när som helst i efterhand. Med webbinariet följer en utförlig dokumentation. Du som är auktoriserad redovisningskonsult får också aktualitetspoäng efter genomgången utbildning. Abonnera och utveckla din kompetens!

Anmäl dig

Summary in English

I have produced a new lecture in Swedish for Accountor Training, on the new Swedish legislation for companies limited by shares which reduces the lowest possible share capital from 50 000 SEK to 25 000 SEK.


Utbildningar

Ämnen som jag täcker här i bloggen håller jag också utbildningar och webbinarier om, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter