Rapporteringsplikt för skatterådgivare till Skatteverket
Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Jag har tagit fram en ny utbildning för Eduhouse Sverige om Rapporteringsplikt för skatterådgivare.

 • For English summary see the end of this post

Nya regler om skatteplanering från 1 juli 2020 – och retroaktivt!

Den 16 april 2020 beslutar riksdagen om de nya reglerna om rapporteringsplikt för skatterådgivare. Men reglerna gäller retroaktivt. upplägg från 24 juni 2018 till 30 juni 2020 ska rapporteras senast den 31 oktober 2020, medan upplägg från 1 juli 2020 ska rapporteras inom 30 dagar.

Den nya lagstiftningen i Sverige är en följd av tvingande EU-direktiv (DAC 6) som i sin tur är samordnat med OECD-arbetet mot aggressiv skatteplanering (BEPS 12). Den svenska lagstiftningen är dock hårt kritiserad för att innehålla många oklarheter. Den statliga utredningen föreslog att reglerna även ska gälla inhemska arrangemang, men den delen har regeringen dragit tillbaka “för fortsatt beredning inom regeringskansliet” och i den här lagstiftningen går man enbart vidare med regler mot internationell skatteplanering.

Du som arbetar med gränsöverskridande skatteplanering och skatterådgivning behöver känna till de nya reglerna om rapporteringsplikt, vare sig du arbetar för egen räkning eller andras. Konsekvensen av att missa rapporteringsplikten kan bli höga rapporteringsavgifter.

Förutom kritiken mot oklarheterna i reglerna så kritiseras också också att reglerna återfinns i olika lagar, något som komplicerar efterlevnaden. Därför är det desto viktigare att du skaffar dig kunskaper som vad som kommer att gälla. Följ med på denna genomgång och skaffa dig en bra överblick över vad som gäller!

Innehåll Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Under utbildningen går vi den nya lagstiftningen enligt propositionen Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (Prop. 2019/20:74). Bland annat redovisningsbyråer hör till dem som är berörda, liksom företag med verksamhet i och utanför Sverige.

 • Ärendets gång
  • OECD – EU – Sverige
 • Berörda lagar
  • 1 ny och 4 ändrade lagar
 • 1. Ny rapporteringslag
  • Gränsöverskridande arrangemang
  • Verklig huvudman
  • Rådgivare
  • Användare
  • Kännetecken
 • 2. Ändrad lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
 • 3. Ändrad offentlighets- och sekretesslag
 • 4. Ändrad skatteförfarandelag – SFL
  • Uppgifter som ska lämnas
  • Tidsgränser
  • Rapporteringsavgifter
  • Retroaktiv verkan
 • 5. Ändrad lag om administrativt samarbete
 • Källor

Var med på utbildningen!

Webbinariet direktsänds den 5 mars 2020 och det spelas in så att du kan se det när som helst i efterhand. Med webbinariet följer en utförlig dokumentation. Du som är auktoriserad redovisningskonsult får också aktualitetspoäng efter genomgången utbildning. Abonnera och utveckla din kompetens!

Summary in English

I have produced a new lecture in Swedish for Eduhouse Sweden (former Accountor Training Sweden), on the Swedish implementation of the EU Mandatory Disclosure Regime (EU DAC 6 and OECD BEPS 12).


Utbildningar

Ämnen som jag täcker här i bloggen håller jag också utbildningar och webbinarier om, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige) och från 2020 även för IHM Business School, BG Institute och Stockholms Internationella Handelsskola SIH.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter