Peter Berg i internetstudion hos Accountor Training, Stockholm. Denna gång: Bilförmåner 2020.
Peter Berg i internetstudion hos Accountor Training, Stockholm

Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om Bilförmåner 2020.

 • For English summary see the end of this post

Innehållsrikt för alla

Innehållet har uppdaterats med alla nya värden för bilförmåner 2020. Vi går igenom hela regelverket, så du får grepp om vad som fortfarande gäller och vad som är ändrat.

Jag vill särskilt tipsa dig om avsnittet Nedsättning av förmånsvärdet med löneväxling, som särskilt riktar sig till företagaren själv. Valet att ta upp bilförmånen som förmån eller med löneväxling påverkar både sjukpenninggrundande lön (SGI) och löneunderlaget för utdelning. Jag beskriver reglerna och effekterna, som du också får se i ett överskådligt räkneexempel. Får inte missas!

Ett annat avsnitt jag vill lyfta fram är Rättsfall, eftersom skattereglerna kan ge oväntade och dramatiska resultat. Se fallgroparna och möjligheterna!

Innehåll

Du får en gedigen genomgång av reglerna om bilförmåner 2020 under webbinariet och en dokumentation att ladda ner!

 1. Skattepliktig bilförmån
  • Definition
  • Vad är en bil?
  • Vad är ringa omfattning?
 2. Schablonberäknad bilförmån
  • Beräkningskomponenter
  • Basbeloppsrelaterat belopp
  • Ränterelaterat belopp
  • Prisrelaterat belopp
  • Nybilspris
  • Modellkod
  • Extrautrustning
  • Sexårsbilar
  • Miljöbilar
  • Byte av förmånsbil
  • Omfattande tjänstekörning
  • Nedsättning av förmånsvärdet
   • Betalning för bilförmånen
   • Löneväxling
   • Bilförmån bara del av år
   • Avställd bil
   • 13 månader
  • Justering av förmånsvärdet
  • Avräkningsordning
 3. Drivmedelsförmån
  • Beräkning
  • Utgångspunkter
  • Omvänd bevisbörda
  • Hantering
 4. Trängselskatt och infrastrukturavgifter
 5. Arbetsgivaren – AGI
 6. Förmånshavaren – Reseavdrag
  1. Reseavdrag per mil
  2. Reseavdrag för utgifter
 7. Bevisfrågor om bilförmån
 8. Rättsfall
  1. Inga körjournaler
  2. Brister i körjournal
  3. Reseavdrag med verkliga kostnader
 9. Källor

Var med på utbildningen!

Webbinariet direktsänds den 31 januari 2020 och det spelas in så att du kan se det när som helst i efterhand. Med webbinariet följer en utförlig dokumentation. Du som är auktoriserad redovisningskonsult får också aktualitetspoäng efter genomgången utbildning. Abonnera och utveckla din kompetens!

Anmäl dig

Summary in English

I have produced a new lecture in Swedish for Accountor Training, on Benefits of Free Car 2020.


Utbildningar

Ämnen som jag täcker här i bloggen håller jag också utbildningar och webbinarier om, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Accountor Training Sverige och från 2020 även för IHM Business School och BG Institute.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter