En person på en väg, berg i horisonten, symboliserar att planering av ekonomin i rätt tid hjälps oss uppnå våra mål
Planera ekonomin i rätt tid och uppfyll dina mål (Bild: Pxfuel, har beskurits)

I tre kurser för Eduhouse går jag igenom praktiska tips och checklistor för resultatplanering i företag och inkomstplanering privat. Innehållet är uppdaterat med belopp, procentsatser och regler för 2022 och i många fall även för 2023. Du kan se kurserna fristående eller tillsammans.

  1. Att göra en lyckad resultatplanering 2022
    • För ägarledda företag
  2. Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2022
    • För fysiska personer med ägarledda bolag
  3. Inkomstplanering för näringsidkare 2022
    • För fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag

Den 27 och 28 oktober 2022 är det dags för mig i studion hos Eduhouse med dessa kurser!

Resultatplanering och inkomstplanering – En stark kombination

Kombinera tjänsterna resultatplanering för företaget och inkomstplanering privat och du åstadkommer en mycket stark proaktiv rådgivning. Men då gäller det att göra resultatplaneringen före balansdagen och inkomstplaneringen före kalenderårsskiftet!

Först behöver vi ta reda på och styra de ekonomiska ramarna i verksamheten genom aktiv resultatplanering.

Allmänt
– Förkortningar och begrepp
– Utgångspunkter, arbetsgång, väsentlighet
Balansräkningen
– Anläggningstillgångar
– Omsättningstillgångar
– Eget kapital
– Obeskattade reserver
– Avsättningar
– Skulder
Resultaträkningen
Källor

INNEHÅLL I KURSEN “ATT GÖRA EN LYCKAD RESULTATPLANERING 2022”

På samma sätt ska vi ta reda på och styra de ekonomiska ramarna privat. Det gör vi i två olika kurser. En kurs som utgår från det självständigt beskattade aktiebolaget och en kurs som utgår från ägarbeskattade företag.

I kursen om inkomstplanering för ägare i aktiebolag går vi igenom hur vi optimerar samspelet mellan företagare och bolag.

Förkortningar och begrepp
Arbetsgång
Inkomst av tjänst
– Beskattning, ackumulerad inkomst, brytpunkt och skiktgräns
– Personliga mål, inkomstfördelning, arbetsresor, övriga avdrag
Inkomst av kapital
– Beskattning, fåab, utdelningsutrymme
– Avyttring kvalificerade aktier
– Kvittningar och kvoteringar, åtgärder
Skatteberäkning, skattereduktioner
Pensionsplanering, försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
Källor

INNEHÅLL I KURSEN “INKOMSTPLANERING FÖR ÄGARE I AKTIEBOLAG 2022”

I kursen om inkomstplanering för näringsidkare går vi igenom hur vi optimerar samspelet mellan företagare och ägarbeskattade företag, nämligen enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag.

Förkortningar och begrepp
Arbetsgång
Inkomst av näringsverksamhet
– Beskattning, ackumulerad inkomst, brytpunkt och skiktgräns
– Personliga mål
– Aktiv och passiv, egenavgifter och löneskatt
– Skattejusteringar, arbetsresor, inkomstfördelning, inrullat underskott
– Räntefördelning och fonder
– Pensionssparande, schablonavdrag, sjukpenning
– Överskott/underskott, allmänna avdrag
– Nya skatteregler för företag
Inkomst av kapital
– Beskattning, kvittningar och kvoteringar, åtgärder
Skatteberäkning, skattereduktioner
Pensionsplanering, försäkringar, familjerätt, kompanjonavtal
Källor

INNEHÅLL I KURSEN “INKOMSTPLANERING FÖR NÄRINGSIDKARE 2022”

Välkommen till kurserna. Påbörja en provperiod hos Eduhouse om du inte redan har abonnemang!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev