My Newsletter on Corporate Economy | Mitt nyhetsbrev om företagsekonomi

My Newsletter on Corporate Economy | Mitt nyhetsbrev om företagsekonomi (Bild: Max Pixel)

New edition of the newsletter is out  |  Nytt utskick av nyhetsbrevet.
Content  |  Innehåll

  • New Corporate Taxation | Nya skatteregler för företag – Ny utbildning
  • K2 Årsbokslut New Lecture | Ny utbildning
  • Monthly News x 2 | Månadens Nyheter x 2
  • New Seminars | Nya seminarier
  • New Webinars | Nya webbinarier
  • To Move an Entire City | Att flytta en hel stad
  • Blog Anniversary | Bloggen jubilerar
  • Consultant’s Diary | Konsultens dagbok

Subscribe to the Newsletter  |  Prenumerera på nyhetsbrevet

EN: If you’re not a subscriber and got it already you’ll find the newsletter in the Archive, where you can also sign up for your own edition.

SW: Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hitter du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

News for your organization  |  Nyheter för ditt företag

EN: Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

SW: Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and get notifications of new posts.