Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

SW: Wolters Kluwer arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Wolters Kluwer arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer. Support your knowledge and apply!
Höst 2017 – Vår 2018 / Autumn 2017 – Spring 2018

Webbinarier (Webinars)

Pågående arbeten (Work in Progress)
3 timmar (3 hours)
2017-09-27, 2017-11-13, 2018-02-09
Anmäl dig / Apply here

Ägartransaktioner i aktiebolag (Owner-related Transactions in Limited Companies)
3 timmar (3 hours)
2017-09-20, 2017-11-30, 2018-02-05
Anmäl dig / Apply here

Seminarier (Seminars)

Fastigheter – Redovisning och beskattning (Real Estates – Accounting and Taxation)
1 dag, World Trade Center Stockholm (1 day, WTC Stockholm)
2017-11-28
Anmäl dig / Apply here

Programkurser (Software Education)

Bokslut teori och programintroduktion (Financial Reports Theory and Software Introduction)
2 dagar, World Trade Center Stockholm (2 days, WTC Stockholm)
2017-11-06–07, 2017-11-22–23, 2018-02-01–02, 2018-03-01–02
Anmäl dig / Apply here

Bokslut programintroduktion för bokslutsvana (Financial Reports Software Introduction for Experienced Participants)
1 dag, World Trade Center Stockholm (1 day, WTC Stockholm)
2017-10-03, 2017-11-21, 2018-01-23
Anmäl dig / Apply here

Bokslut programrepetition och tips (Financial Reports Software Repetition and Tips)
Webbinarium 2,5 timmar (Webinar 2,5 hours)
2017-10-24
Anmäl dig / Apply here

Capego Bokslut teori och programintroduktion (Capego Financial Reports Theory and Software Introduction)
2 dagar, World Trade Center Stockholm (2 days, WTC Stockholm)
2017-11-15–16, 2018-02-14–15
Anmäl dig / Apply here

Företagsanpassade utbildningar (Company Adapted Lectures)

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!

EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

Bokslut teori och programintroduktion (Financial Reports Theory and Software Introduction)
JWK Redovisning, Södertälje 2017-09-13

K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning (Standards K2 [smaller companies] and K3 [larger companies] – The Linkage Between Accounting and Taxation)
Wolters Kluwer personal (Staff), Göteborg 2017-11-08

Aktuellt program (Up-to-date Schedule)

SW: Wolters Kluwer har många utbildningar och utbildare. Denna sida innehåller bara utbildningarna som jag har anlitats för, här nedan kan du se hela programmet!

EN: Wolters Kluwer arrange many lectures with many lecturers. This page contains only the lectures I am assigned for, below you can find the complete schedule!

Programmet kan förändras. Var säker på att alltid få den senaste informationen genom att använda denna länk.

Wolters Kluwer, dagsaktuellt program

The schedule might change. Be sure to always have the latest information by using this link.

Wolters Kluwer, Up-to-date Schedule

Wolters Kluwer tidigare föreläsningar / Previous lectures


Föreläsningar / Lectures

SW: Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

EN: Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

  1. Välj föreläsning / Choose lecture (Publications & Lectures)
  2. Och-eller köp böckerna! / And-or buy the books!  (Books / Böcker)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications & Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.