Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

SW: Wolters Kluwer arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

EN: Wolters Kluwer arrange the following lectures in Swedish with me as the lecturer. Support your knowledge and apply!
Höst 2017 – Vår 2018 / Autumn 2017 – Spring 2018

Webbinarier / Webinars

Pågående arbeten / Work in Progress
3 timmar (3 hours)
2017-09-27, 2017-11-13, 2018-02-09
Anmäl dig / Apply here

Ägartransaktioner i aktiebolag / Owner-related Transactions in Limited Companies
3 timmar (3 hours)
2017-09-20, 2017-11-30, 2018-01-17, 2018-02-05
Anmäl dig / Apply here

 

Seminarier / Seminars

Fastigheter – Redovisning och beskattning / Real Estates – Accounting and Taxation
1 dag, World Trade Center Stockholm (1 day, WTC Stockholm)
2017-11-28
Anmäl dig / Apply here

 

Programkurser / Software Education

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Photography © Peter Berg

Bokslut teori och programintroduktion / Financial Reports Theory and Software Introduction
2 dagar, World Trade Center Stockholm (2 days, WTC Stockholm)
2017-11-06–07, 2017-11-22–23, 2018-02-01–02, 2018-03-01–02
Anmäl dig / Apply here

Bokslut programintroduktion för bokslutsvana / Financial Reports Software Introduction for Experienced Participants
1 dag, World Trade Center Stockholm (1 day, WTC Stockholm)
2017-10-03, 2017-11-21, 2018-01-23
Anmäl dig / Apply here

Bokslut programrepetition och tips / Financial Reports Software Repetition and Tips
Webbinarium 2,5 timmar (Webinar 2,5 hours)
2017-10-24, 2018-01-16, 2018-03-14
Anmäl dig / Apply here

Capego Bokslut teori och programintroduktion / Capego Financial Reports Theory and Software Introduction
2 dagar, World Trade Center Stockholm (2 days, WTC Stockholm)
2017-11-15–16, 2018-02-14–15
Anmäl dig / Apply here

 

Företagsanpassade utbildningar / Company Adapted Lectures

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!
EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

Skatt med inriktning mot bolagsdeklaration och skattefrågor / Tax with Focus on Tax Return and Tax Matters
Riksbyggen Västerås 2018-02-19

Bokslut programintroduktion för bokslutsvana / Financial Reports Software Introduction for Experienced Participants
Bonava Stockholm 2018-01-25

Bokslut med inriktning mot årsredovisning och skattefrågor / Financial Report with Focus on Annual Report and Tax Matters
Riksbyggen Västerås 2017-11-27

K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning / Standards K2 (smaller companies) and K3 (larger companies) – The Linkage Between Accounting and Taxation
Wolters Kluwer personal (Staff), Göteborg 2017-11-08

Bokslut teori och programintroduktion / Financial Reports Theory and Software Introduction
JWK Redovisning, Södertälje 2017-09-13

 

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

SW: Wolters Kluwer presenterar mig och de andra föreläsarna Här. Hos Wolters Kluwer hittar du ett stort utbud av programvaruutbildningar, seminarier och webbinarier. Du når hela deras utbildningsprogram Här.

EN: Wolters Kluwer introduce me and the other lecturers Here. At Wolters Kluwer you’ll find a wide range of soft ware educations, seminars and webinars. You’ll reach their entire assortment Here.

Se även Tidigare föreläsningar för Wolters Kluwer
See also Previous lectures for Wolters Kluwer

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.