My latest lectures are now presented on YouTube  |  Nu finns mina senaste utbildningar presenterade på YouTube.

The videos and lectures are in Swedish  |  Filmerna och föreläsningarna är på svenska.
K2 Årsbokslut – Videon berättar på 3 minuter

 • Heltäckande utbildning – Två ingångar till det nya regelverket
  • Från K2 Årsredovisning, för dig som är van vid det
  • Från K1 Årsbokslut, för dig som har arbetat mest med det
 • SRF U – Uttalanden från Srf konsulterna om K2 Årsredovisning
  • Vilka kan du tillämpa även för K2 Årsbokslut?
 • Genomgång av varje kapitel
  • Hur det påverkar ditt arbete
  • Jämförelse med K2 Årsredovisning
  • Jämförelse med K1 Förenklat årsbokslut
  • Vad ska tillämpas i kapitlet om du kombinerar med K3 Årsredovisning?
 • Konsekventa källhänvisningar till K-reglerna

Halvdag hos ditt företag – Kombinera gärna med en halvdag om “Nya skatteregler för företag”!

See also this article  |  Se också denna artikel
K2 Årsbokslut New Lecture | Ny utbildning

 

Nya skatteregler för företag – Videon berättar på 3 minuter

 • Den 1 januari 2019 börjar de nya reglerna att gälla
  • Men redovisningen påverkas redan nu
 • Svenska regler med internationell bakgrund
  • Men alla företag påverkas, oavsett företagsform och storlek
 • Begränsningar av ränteavdrag för företag
 • Skattesänkningar
 • Varje avsnitt kopplas till förarbetena i propositionen med referenser
  • Och till vilka företagsformer som omfattas, det är olika i olika avsnitt!
 • Varje avsnitt illustreras med hur redovisningen påverkas
  • Årsbokslut: K1 och K2
  • Årsredovisning: K2, K3 och K4 (RFR/IFRS)
 • Gott om källhänvisningar

Halvdag hos ditt företag – Kombinera gärna med en halvdag om “K2 Årsbokslut”!

See also this article  |  Se också denna artikel
New Corporate Taxation | Ny utbildning – Nya skatteregler för företag

Contact me for a quotation  |  Kontakta mig för en offert!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and get notifications of new posts.